Będzie wsparcie na innowacje na Dolnym Śląsku!

Do 30 listopada dolnośląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP walczą o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Można otrzymać dotację między innymi na maszyny, nowoczesne oprogramowanie czy budowę nieruchomości. Do rozdania łącznie ponad 66 000 000 PLN!

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Schemat: 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP RPO WD to konkurs dla tych, którzy chcą rozwijać swojego produkty i usługi.

Można pozyskać dofinansowanie na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, a także na wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie powstawania produktów lub sposobu świadczenia usług.

Koszty projektu mogą obejmować:

  • inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia, linie technologiczne),
  • inwestycje w wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
  • budowę, przebudowę lub modernizację nieruchomości,
  • koszty zakupu gruntów lub budynków.

Budżet konkursu został podzielony na przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru oraz dla pozostałych MŚP. Dla tych pierwszych wynosi 9 851 231 PLN, dla drugich – 56 152 017 PLN.

Poziom dofinansowania kształtuje się na poziomie 45% dla mikro i małych przedsiębiorstwa oraz 35% dla średnich.

Przedsiębiorco z Dolnego Śląska! Jeśli planujesz innowacje w swojej firmie, nie czekaj! Zgłoś się do nas pod adresem dotacje@ecdf.pl – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy