Współfinansowanie z dotacji Unii Europejskiej

Bardzo dobre zmiany w POIR 3.2.1 Badania na rynek!

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowała dwa nabory wniosków w ramach bardzo atrakcyjnego konkursu POIR 3.2.1 Badania na rynek:

  • nabór 1 – od 25 marca do 8 maja 2019 r.
  • nabór 2 – od 1 października do 31 października 2019 r.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty inwestycyjne obejmujące wdrożenie opracowanych lub zakupionych wyników prac B+R. Prace badawcze mają umożliwiać rozpoczęcie produkcji/świadczenia innowacyjnych produktów/usług. Pozytywną zmianą w stosunku do ubiegłych naborów jest możliwość wdrożenia opracowanej lub zakupionej innowacyjnej technologii.

Drugą dobrą wiadomością dla Wnioskodawców jest obniżenie minimalnej wartości projektu do 1 mln zł.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie mogą liczyć na dotację w wysokości nawet 70% kosztów.

Alokacja przewidziana w konkursie to aż 1 500 000 000 zł!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy