Aż 94% skuteczności ECDF Dotacje w konkursie 1.5.2 WRPO

Najbardziej cieszą nas sukcesy naszych klientów. Dlatego z wielką radością informujemy, że aż 94% projektów, które napisaliśmy dla klientów ECDF Dotacje w ramach konkursu na Poddziałanie 1.5.2 WRPO otrzymało rekomendację do dofinansowania.

Warto podkreślić, że opracowane przez nas wnioski projektowe znalazły się wśród tych, które otrzymały maksymalną liczbę punktów (40 na 40 możliwych) zarówno w kategorii projektów ubiegających się o dofinansowanie w kwocie poniżej 1 mln złotych (projekt firmy „AS” P.H.P.U. Agnieszka Szymańska-Kaczyńska – 1 z 4 najwyżej ocenionych), jak i w przedziale 1-5 mln zł (projekt firmy JanMar Centrum Sp. z o.o. Sp. k. – 1 z 3 z maksymalną liczbą punktów).

O wsparcie w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ubiegały się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy usługowe z województwa wielkopolskiego, a dofinansowaniem objęto wysoko innowacyjne projekty inwestujące w środki trwałe (zakup maszyn, tworzenie linii produkcyjnych czy budowę hal produkcyjnych) oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Gratulujemy wszystkim naszym klientom, których projekty rekomendowano do dofinansowania. Cieszymy się, że nasza wspólna praca nad przygotowaniem dobrego wniosku przyniosła efekty w postaci pozyskania wsparcia UE tak wielu firmom. Trzymamy kciuki za pomyślną realizację projektów i owocne wykorzystanie finansowanych innowacji na rzecz prowadzonych biznesów.

Wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania w ramach zbliżających się konkursów zapraszamy do kontaktu. W najbliższym czasie szczególnie warto zainteresować się krajowymi konkursami inwestycyjnymi w ramach działań 3.2.1 „Badania na rynek” oraz 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Chcesz pozyskać dofinansowanie dla swojego biznesu? Zwiększ swoje szanse na sukces i zrób to z nami. Napisz: dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy