Konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH: konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych. Alokacja przeznaczona na konkurs to 250 mln PLN.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze celowanego/personalizowanego leczenia opartego o Terapie komórkowe lub Produkty białkowe z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych w różnych obszarach terapeutycznych i wskazaniach medycznych. Szczególnie premiowane będą rozwiązania dotyczące terapii nowotworowych oraz chorób metabolicznych. Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe oraz Konsorcjów z wiodącą rolą przedsiębiorcy (lider).

W ramach konkursu można składać wnioski dotyczące przedsięwzięć znajdujących się na różnych fazach rozwoju Produktu leczniczego (I, II lub III faza Badania klinicznego). W każdym przypadku projekt musi zakończyć się komercjalizacją rozwiązania. Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów badań podstawowychbadań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Przedsiębiorstwa MŚP mogą ponadto uzyskać wsparcie na usługi doradcze. W budżecie można ująć takie koszty jak wynagrodzenia personelupodwykonawstwoamortyzacja aparatury badawczej czy zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów do badań. W zależności od typu Wnioskodawcy wsparcie wyniesie do 100% dla badań podstawowychdo 80% dla badań przemysłowych i do 60% w przypadku prac rozwojowych.

Preferowane będą przedsięwzięcia obejmujące przeprowadzenie Badania klinicznego opartego o Terapie komórkowe oraz o potwierdzonym znaczącym wpływie na poprawę zdrowia obywateli.

Wnioski przyjmowane będą bezpośrednio przez system teleinformatyczny ABM do 19 września 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Konsultanta: Arkadiusz Gębski nr tel. 500 372 028.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy