wparcie dla badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH: konkurs na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. Alokacja naboru wynosi 100 mln PLN. Wnioski będą przyjmowane do 20 października br.

Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine), dobór odpowiedniej terapii w praktyce klinicznej powinien być uzasadniony wiarygodnymi danymi klinicznymi, pozyskiwanymi z badań umożliwiających bezpośrednie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa alternatywnych wariantów leczenia tj. badań typu head to head. W ramach konkursu wspierane będą badania head to head posiadające status niekomercyjnych badań klinicznych produktu leczniczego lub eksperymentów badawczych. Efektem realizacji przedsięwzięć ma być dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki. Jak podkreśla Agencja, konieczność wsparcia w ww. zakresie wynika przede wszystkim z potrzeby identyfikowania najefektywniejszych klinicznie produktów leczniczych/procedur medycznych spośród dostępnych na rynku.

Nabór adresowany jest przede wszystkim do takich podmiotów jak uczelnie wyższeinstytuty naukowe i badawcze czy przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego. Wnioski mogą być również składane przez Konsorcjum.

Agencja Badań Medycznych finansować będzie 100% kosztów związanych z przedsięwzięciem, w tym m.in. koszty personelu, usług medycznych, zakupu/wytworzenia leku i placebo czy drobnego sprzętu laboratoryjnego. Maksymalna wartość projektu obejmującego eksperyment badawczy wynosi 5 mln PLN. Projekty obejmujące badania kliniczne nie są objęte limitami dofinansowania. Warto jednak podkreślić, iż dofinansowywane będą jedynie badania kliniczne o statusie niekomercyjnym. Celem działalności Beneficjenta tj. sponsora badania nie może być osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania produktów leczniczych lub obrotu nimi.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Agencji Badań Medycznych w terminie do 20 października 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Konkursie na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z naszymi konsultantami:
– Starszy Konsultant Arkadiusz Gębski nr tel. 500 372 028,
– Starszy Konsultant Kacper Wilczak pod nr tel. 784 090 859.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy