120 000 000 PLN dla Wielkopolski

Są fundusze na wzmocnienie potencjału innowacyjnego wielkopolskich przedsiębiorstw. W ramach działania 1.2. WRPO do podziału czeka 120 000 000 PLN, które mają być przeznaczone na inwestycje firm w badania i innowacje.

Aby starać się dofinansowanie, przedsiębiorstwo musi mieć już za sobą przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, które przeszły etap demonstracji oraz walidacji. Uzyskaną dotację przeznaczyć można na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R, prowadzenie badań, których celem jest stworzenie linii demonstracyjnej oraz zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej.

O dotację starać się mogą firmy z sektora MŚP, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni lub organizacji pozarządowych, a także podmioty wdrażające instrumenty finansowe tylko na terenie Wielkopolski i wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje.

Maksymalny poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa. Miko i małe przedsiębiorstwa otrzymać mogą pomoc na poziomie 45 proc. kosztów kwalifikowanych, średnie – 35 proc, a najwięksi gracze – 25 proc. kosztów kwalifikowanych projektu .

Ogłoszenie konkursu planowane jest na II kwartał tego roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy