Dotacje na cyfryzację

Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw – dostępne źródła finansowania

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw jest jednym z głównych celów wspieranych obecnie przez fundusze europejskie. Sprawdź z jakich programów może skorzystać Twoja firma.

Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw – zakres wsparcia

Istnieje wiele źródeł unijnego współfinansowania inwestycji przedsiębiorstw związanych z cyfryzacją działalności. Zakres wsparcia w każdym przypadku jest podobny. Wsparcie udzielane jest zasadniczo na zakup gotowego oprogramowania lub zlecone usługi programistyczne związane z tworzeniem oprogramowania na zamówienie przedsiębiorcy. Dodatkowo pokryć można koszty związane z wdrożeniem, szkoleniami oraz zakupem sprzętu IT niezbędnego do zastosowania danego rozwiązania cyfrowego. Niektóre programy umożliwiają także ujęcie w budżecie projektu kosztów usług chmurowych typu SaaS czy PaaS.

Warto podkreślić, że bezzwrotne dotacje można pozyskać wyłącznie w przypadku specjalistycznego oprogramowania. Standardowe programy biurowe czy księgowe mogą być finansowane wyłącznie preferencyjnymi pożyczkami. Transformacja cyfrowa może być przedmiotem samodzielnego projektu lub też częścią większego przedsięwzięcia związanego np. z Przemysłem 4.0 czy też wdrażaniem innowacji. Dostępne programy umożliwiają dofinansowanie obu tych opcji.

Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw – programy dotyczące zakupu lub wytworzenia oprogramowania

Flagowym konkursem wspierającym wdrażanie rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw z całej Polski jest projekt grantowy Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP, którego operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A (ARP). Projekt jest obecnie w przygotowaniu, a nabór wniosków ma rozpocząć się w grudniu 2023 r. Granty o wartości do 200 tys. euro udzielane będą na zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania gotowego lub tworzonego na zamówienie przedsiębiorcy, wraz z niezbędnym sprzętem IT. Środki unijne pokryją 70% kosztów netto inwestycji. Z programu będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Granty będą udzielane prawdopodobnie cyklicznie w trakcie całej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Więcej o tym programie przeczytasz tutaj.

Dotacje na specjalistyczne oprogramowanie udzielane są także na poziomie regionalnym w ramach poszczególnych programów operacyjnych województw. Wyróżnić tu można takie konkursy jak Cyfryzacja lubelskich MŚP w województwie lubelskim, Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP w województwie podlaskim czy Innowacje cyfrowe w MŚP w województwie śląskim. Podobne programy dotacyjne planowane są też w innych województwach. W każdym regionie uruchamiane są także niskooprocentowane pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw – programy dotyczące Przemysłu 4.0 i wdrażania innowacji

Zakup rozwiązania cyfrowego może być elementem większego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy europejskich. Większość programów ukierunkowanych na wdrażanie innowacji czy transformację firm w kierunku Przemysłu 4.0 (robotyzacja, automatyzacja) nie tylko umożliwia ujęcie w budżecie kosztów zakupu specjalistycznego oprogramowania, ale i dodatkowo premiuje takie działanie. Jeśli więc Twoja firma nie tylko planuje wdrożenie rozwiązania cyfrowego, ale i chce się rozwijać poprzez większą inwestycję związaną np. z robotyką i automatyką czy innowacją – warto rozważyć aplikowanie o środki w ramach takich naborów jak Automatyzacja i robotyzacja w MŚP dla firm z makroregionu Polski Wschodniej, Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 dla firm z województwa małopolskiego czy też Ścieżka SMART dla firm z całej Polski.

Pozyskaj dofinansowanie na cyfryzację ze wsparciem ekspertów

Przedsiębiorstwa planujące w najbliższych miesiącach inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów wsparcia. Jeśli i Twoja firma chce rozwijać się w duchu czwartej rewolucji przemysłowej i cyfryzacji procesów – warto skorzystać z dostępnych opcji. Eksperci w zakresie pozyskiwania dotacji z ECDF Dotacje pomogą znaleźć odpowiednie źródło finansowania, przygotować Twoją firmę do startu w wybranym konkursie oraz opracować pełną dokumentację aplikacyjną. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami. Konsultacja jest bezpłatna.

Autor

Bartłomiej Aksman

Starszy Specjalista ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy