• (61) 226 13 40
Automatyzacja i robotyzacja MŚP

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (Polska Wschodnia)

Działanie 01.02. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na zakup automatów i robotów przemysłowych.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – na co?

Na kompleksowe wsparcie w zakresie automatyzacji i robotyzacji, w szczególności zakup automatów, robotów, innych maszyn i urządzeń technologii Przemysłu 4.0, specjalistycznego oprogramowania.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej.

Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie na usługi doradcze udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Wsparcie na inwestycje przyjmie formę dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Dla usług doradczych intensywność wsparcia wyniesie maksymalnie do 85% kosztów netto (pomoc de minimis). Dla kosztów inwestycyjnych intensywność wsparcia obliczana będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie do 70% kosztów netto.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 mln PLN.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 sierpnia do 26 września 2024 r.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP preferencje

  • przedsiębiorstwa produkcyjne
  • nabycie i wdrożenie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego
  • wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej dwóch etapów produkcji (technologiczny, magazynowy, transport wewnętrzny, kontrola jakości, pakowanie)
  • wdrożenie innowacji produktowej (co najmniej w skali przedsiębiorstwa)
  • dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • wpływ na zieloną i zrównoważoną gospodarkę (np.  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności, wykorzystanie materiałów z recyklingu, OZE)

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 01.02. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących inwestycje o wartości co najmniej 700 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.