• (61) 226 13 40
Cyfryzacja lubelskich MŚP

2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP

Działanie 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w lubelskich przedsiębiorstwach.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa lubelskiego.

Cyfryzacja lubelskich MŚP – na co?

Na zakup i wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązań „szytych na miarę”).

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w ramach których zaplanowano nabycie rozwiązań/technologii cyfrowych, a następnie nabycie usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa (rozwiązania „szyte na miarę”). Możliwy jest także zakup rozwiązań cyfrowych stworzonych na zamówienie wnioskodawcy.

Jako dodatkowy element projektu zakup sprzętu IT niezbędnego do wdrożenia rozwiązania cyfrowego oraz usługi szkoleniowe.

Jakie są kluczowe wymagania?

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego.

Nabycie rozwiązania cyfrowego o specjalistycznym charakterze. Specjalistyczne rozwiązania cyfrowe to przede wszystkim technologie mobilne, sieci Internetu Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), zaawansowana analityka i robotyka, nowoczesne technologie ERP i baz danych, w tym w chmurze lub oparte o technologie sztucznej inteligencji.

Nabywane oprogramowanie/system musi zostać dostosowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota dofinansowania: 800 tys. PLN.

Cyfryzacja lubelskich MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 4 września do 12 października 2023 r.

Preferencje

  • cyfryzacja dotyczy innowacji w co najmniej dwóch obszarach (proces, organizacja, produkt)
  • rozwój kompetencji cyfrowych pracowników (szkolenia)
  • wdrożenie technologii z obszaru: otwartych interfejsów API; aplikacji działających na zewnętrznych zasobach; dostępu mobilnego do danych i aplikacji; automatyzacji procesów biznesowych; Big Data; e-handlu
  • projekt obejmuje cyfryzację obszarów: współpraca ponadregionalna, transgraniczna lub międzynarodowa (np. cyfryzacja łańcucha dostaw, digitalizacja procesów eksportowych); systemy nadzorujące przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA) lub systemy umożliwiające zintegrowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa – materiałowymi, finansowymi, produkcyjnymi i ludzkimi (ERP); rozwiązania wykorzystujące elektroniczną integrację i zarządzanie działaniami związanymi z procesem zamówień i zaopatrzenia (E-Procurement)
  • technologie z obszaru wykorzystania chmury obliczeniowej
  • technologie uczenia maszynowego
  • cyberbezpieczeństwo

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 700 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl