• (61) 226 13 40
Cyfryzacja lubelskich MŚP

02.04 Cyfryzacja lubelskich MŚP

Działanie 02.04 Cyfryzacja lubelskich MŚP to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w lubelskich przedsiębiorstwach.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa lubelskiego.

Cyfryzacja lubelskich MŚP – na co?

Na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązań „szytych na miarę”), w szczególności dotyczących zmiany modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, zwiększenia wykorzystania systemów procesowych, przestawienia na cyfrowy łańcuch dostaw oraz cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania oraz usług programistycznych dotyczących opracowania rozwiązania cyfrowego ściśle pod potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Jakie są kluczowe wymagania?

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego.

Dostępny limit pomocy de minimis.

Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa, „szytych na miarę”. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie 85% kosztów netto przedsięwzięcia.

Cyfryzacja lubelskich MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 25 lipca do 31 sierpnia 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 02.04 Cyfryzacja lubelskich MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 600 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy