• (61) 226 13 40

Małopolskie

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO)

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych.
Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP (ARP)

Projekt ‘Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’ to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.
Promocja marki innowacyjnych MŚP

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG)

Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na promocję oferty polskich MŚP na rynkach międzynarodowych poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych.
Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych

Tworzenie centrów dystrybucyjnych produktów rolnych i żywności (KPO)

A1.4.1. Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych oraz żywności.
1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (Małopolska)

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na zakup infrastruktury B+R w małopolskich firmach.
Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację (Małopolska Zachodnia)

Działanie 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla firm z Małopolski Zachodniej.
Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

1.1 Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem (Małopolska)

Działanie 1.1 Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie innowacji w małopolskich firmach.
KPO robotyzacja

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO)

A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla dużych przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii robotycznych i cyfrowych.
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny – FENG | BGK

Kredyt Ekologiczny to nowy produkt BGK wspierający inwestycje firm w poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury.
Ścieżka SMART

Ścieżka SMART – innowacje w polskich firmach

Ścieżka SMART to instrument ukierunkowany na wsparcie działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Modułowy charakter pozwala ponadto na rozbudowę projektu innowacyjnego o inne obszary niezbędne do kompleksowego rozwoju przedsiębiorstwa.
Koszyk na zakupy