• (61) 226 13 40
Promocja marki innowacyjnych MŚP

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG)

Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na promocję oferty polskich MŚP na rynkach międzynarodowych poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych.

Promocja marki innowacyjnych MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski.

Promocja marki innowacyjnych MŚP – na co?

Na udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki (opracowanie w toku) oraz na wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na:

  • rejestrację i wpis do katalogu targowego
  • najem powierzchni wystawienniczej
  • najem lub budowę stoiska
  • zakwaterowanie i transport pracowników
  • koszty usług wykonania materiałów promocyjnych (katalogi, ulotki, foldery)

Jakie są kluczowe wymagania?

Rynek docelowy / impreza targowa zgodne z wykazem branż i wydarzeń określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki (opracowanie w toku).

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Intensywność wsparcia wyniesie 50% kosztów netto przedsięwzięcia.

Promocja marki innowacyjnych MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16 października do 30 listopada 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 500 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy