• (61) 226 13 40

Łódzkie

1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (łódzkie)

Działanie ‘1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację prac badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem w firmach z województwa łódzkiego.
Gospodarka w transformacji

09.01 Gospodarka w transformacji – inwestycje (łódzkie)

Działanie '09.01 Gospodarka w transformacji - inwestycje' to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla firm z 35 gmin objętych transformacją z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w województwie łódzkim.
09.01 Gospodarka w transformacji – wdrożenie innowacji, wyników prac B+R

09.01 Gospodarka w transformacji – wdrożenie innowacji (łódzkie)

Działanie '09.01 Gospodarka w transformacji – wdrożenie innowacji, wyników prac B+R' to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na wdrażanie innowacji dla firm z 35 gmin objętych transformacją z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w województwie łódzkim.

09.01 Gospodarka w transformacji – wsparcie badań (łódzkie)

Działanie ‘09.01 Gospodarka w transformacji – wsparcie badań’ to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na opracowywanie i wdrażanie innowacji dla firm z 35 gmin objętych transformacją z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w województwie łódzkim.

09.01 Gospodarka w transformacji – wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach (łódzkie)

Działanie ‘09.01 Gospodarka w transformacji – wdrożenie rozwiązań w zakresie GOZ w przedsiębiorstwach’ to instrument uruchamiany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na wdrażanie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym dla firm z 35 gmin objętych transformacją z podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w województwie łódzkim.
Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP (ARP)

‘Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’ to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.
Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl