Gospodarka o obiegu zamkniętym - źródła finansowania

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) – źródła finansowania zrównoważonych i zasobooszczędnych technologii

Inwestycje realizujące cele gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) są jednym z priorytetowych kierunków wsparcia przedsiębiorstw w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Sprawdź z jakich źródeł możesz sfinansować wdrożenie zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologii, maszyn i urządzeń.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) koncentruje się na minimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów oraz zawracaniu tych nieuniknionych do ponownego użycia dzięki procesom recyklingu. Technologie skoncentrowane na GOZ mogą dotyczyć m.in. redukcji ilości odpadów, zmniejszenia wykorzystania surowców pierwotnych, recyklingu odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia, zwiększenia wykorzystania odpadów w procesie produkcji czy zwiększenia udziału OZE w strukturze zużycia energii. O tym jak należy interpretować GOZ w kontekście działalności przedsiębiorstw pisaliśmy szerzej tutaj.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – technologie przyjazne środowisku

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zaplanowano nabór pn. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, który wspierać będzie przedsięwzięcia ukierunkowane na zmianę filozofii firm w kierunku znaczącej redukcji/zerowej ilości odpadów oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Efektem realizowanych projektów ma być m.in. zmniejszenie ilości odpadów, ponowne wykorzystywanie odpadów (w tym recykling) oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych. Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji o wartości maksymalnie 3,5 mln PLN. Program dostępny dla firm z sektora MŚP z całej Polski. Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). PARP planuje uruchomienie konkursu w grudniu 2023 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP z Polski Wschodniej

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP to instrument wspierający wprowadzanie zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w przedsiębiorstwach z sektora MŚP prowadzących działalność w makroregionie Polski Wschodniej tj. na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz otaczających powiatów). Wsparcie w ramach tego programu ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap dotyczy opracowania przez wyspecjalizowany podmiot modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ. Co istotne, przedsiębiorstwa na ten cel mogą otrzymać wsparcie do 100% kosztów netto usługi. Drugi etap dotyczy wdrożenia opracowanego modelu biznesowego, w tym przede wszystkim działań inwestycyjnych m.in. w zakresie zakupu bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn i urządzeń. Warto podkreślić, że w etapie wdrożeniowym wnioskować o wsparcie będą mogły w wyłącznie przedsiębiorstwa, które z powodzeniem zrealizowały etap 1. Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji jest więc warunkiem koniecznym w kontekście możliwości otrzymania wsparcia na inwestycje. Nabór w etapie 1 trwa do 19 grudnia 2023 r.

Dotacje i preferencyjne pożyczki na GOZ w programach regionalnych

Bezzwrotne dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki wspierające transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ dostępne będą także w ramach programów regionalnych poszczególnych województw. Ze względu na silny nacisk Unii Europejskiej na wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarce tego typu instrumenty wdrażane są w praktycznie wszystkich regionach. W najbliższym czasie wystartują m.in. takie nabory jak Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ w województwie mazowieckim, Gospodarka w transformacji: Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach w województwie łódzkim czy GOZ w przedsiębiorstwach w województwie lubelskim. Podobne programy dotacyjne lub instrumenty finansowe realizowane i/lub planowane są także w innych województwach. Aby otrzymywać na bieżąco informacje o planowanych naborach warto skorzystać z bezpłatnego monitoringu. W ten sposób nie przegapisz nigdy szansy na rozwój Twojego przedsiębiorstwa ze wsparciem środków UE.


Autor

Bartłomiej Aksman

Starszy Specjalista ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy