• (61) 226 13 40
Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (Polska Wschodnia)

‘Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP’ to dwuetapowy instrument uruchamiany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorstw na opracowanie strategii i wdrożenie działań z obszaru GOZ.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z makroregionu Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – na co?

Kompleksowe wsparcie na opracowanie i wdrożenie modelu GOZ o charakterze dwuetapowym:

  • ETAP 1: opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ, w tym audyt przedsiębiorstwa i doradztwo mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ
  • ETAP 2: wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji, w tym działania inwestycyjne takie jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup lub zaprojektowanie i wdrożenie nowych technologii, zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych, OZE.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • realizacja projektu na obszarze makroregionu Polski Wschodniej
  • przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa i opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji zgodnie z udostępnionym wzorem (koszt kwalifikowalny do 100%) przez wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcę/eksperta (twórca opracowania posiada doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentów związanych z GOZ typu studia wykonalności, model biznesowy GOZ oraz co najmniej 2 audytów z zakresu GOZ tematycznie lub branżowo odpowiednich dla profilu działalności Wnioskodawcy)
  • zaplanowanie i przeprowadzenie działań dla co najmniej dwóch z następujących obszarów GOZ: zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych; zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, produktów ubocznych i biosurowców; zmniejszenie zużycia surowców krytycznych; redukcja ilości wytwarzanych odpadów; zwiększenie ilości wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych; redukcja ilości zużywanej wody; redukcja ilości wytwarzanych ścieków; redukcja ilości zużywanej energii pierwotnej elektrycznej i/lub cieplnej; zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze zużycia energii; zmniejszenie wielkości emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z własnych źródeł; zmniejszenie wielkości emisji pyłów i gazów; zwiększenie trwałości produktów poprzez naprawy lub ponowne użycie (re-use); wprowadzenie nowych przyjaznych dla środowiska materiałów lub rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia materiałów, energii lub emisji u odbiorców (konsumentów)

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

  • W Etapie 1 dotyczącym opracowania modelu biznesowego wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 100% kosztów netto. Maksymalna kwota dofinansowania: 82 781 PLN.
  • W Etapie 2 dotyczącym wdrożenia modelu GOZ-transformacji wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 70% kosztów netto inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania: 3,5 mln PLN.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – kiedy?

  • Nabór w Etapie 1 będzie prowadzony w trybie ciągłym od 16 lipca 2024 r. do 3 kwietnia 2025 r.
  • Nabór w Etapie 2 (I) zostanie przeprowadzony od 13 czerwca do 19 grudnia 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu FEPW 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.