• (61) 226 13 40
Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (Polska Wschodnia)

‘Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP’ to dwuetapowy instrument uruchamiany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorstw na opracowanie strategii i wdrożenie działań z obszaru GOZ.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z makroregionu Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – na co?

Kompleksowe wsparcie na opracowanie i wdrożenie modelu GOZ o charakterze dwuetapowym:

 • ETAP 1: opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ, w tym audyt przedsiębiorstwa i doradztwo mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ
 • ETAP 2: wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji, w tym działania inwestycyjne takie jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup lub zaprojektowanie i wdrożenie nowych technologii, zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych, OZE.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • realizacja projektu na obszarze makroregionu Polski Wschodniej
 • przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa i opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji zgodnie z udostępnionym wzorem (koszt kwalifikowalny do 100%) przez wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcę/eksperta (twórca opracowania posiada doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentów związanych z GOZ typu studia wykonalności, model biznesowy GOZ oraz co najmniej 2 audytów z zakresu GOZ tematycznie lub branżowo odpowiednich dla profilu działalności Wnioskodawcy)
 • zaplanowanie i przeprowadzenie działań dla co najmniej dwóch z następujących obszarów GOZ: zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych; zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, produktów ubocznych i biosurowców; zmniejszenie zużycia surowców krytycznych; redukcja ilości wytwarzanych odpadów; zwiększenie ilości wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych; redukcja ilości zużywanej wody; redukcja ilości wytwarzanych ścieków; redukcja ilości zużywanej energii pierwotnej elektrycznej i/lub cieplnej; zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze zużycia energii; zmniejszenie wielkości emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z własnych źródeł; zmniejszenie wielkości emisji pyłów i gazów; zwiększenie trwałości produktów poprzez naprawy lub ponowne użycie (re-use); wprowadzenie nowych przyjaznych dla środowiska materiałów lub rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia materiałów, energii lub emisji u odbiorców (konsumentów)

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

 • W Etapie 1 dotyczącym opracowania modelu biznesowego wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 100% kosztów netto. Maksymalna kwota dofinansowania: 82 781 PLN.
 • W Etapie 2 dotyczącym wdrożenia modelu GOZ-transformacji wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w wysokości do 70% kosztów netto inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania: 3,5 mln PLN.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – kiedy?

 • Nabór w Etapie 1 zostanie przeprowadzony w terminie od 10 października do 19 grudnia 2023 r.
 • Nabór w Etapie 2 zostanie przeprowadzony w 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu FEPW 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
 • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl