• (61) 226 13 40

Podlaskie

1.1 Rozwój infrastruktury B+R

1.1 Rozwój infrastruktury B+R (Podlasie)

Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w podlaskich firmach.
Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP

1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP (Podlasie)

Działanie 1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje związane z wdrażaniem innowacji w podlaskich firmach.
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO)

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych.
Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP (ARP)

Projekt ‘Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’ to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.
Promocja marki innowacyjnych MŚP

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG)

Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na promocję oferty polskich MŚP na rynkach międzynarodowych poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych.
Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych

Tworzenie centrów dystrybucyjnych produktów rolnych i żywności (KPO)

A1.4.1. Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych oraz żywności.
1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorców

1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin graniczących z Białorusią i Rosją (Podlasie)

Działanie 1.5 Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP, realizowane na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr I do programu FEdP to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na wdrażanie innowacji w firmach działających na terenie gmin z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją w województwie podlaskim.
Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów (Polska Wschodnia)

Działanie 1.1.2a. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na dalszy rozwój działalności startupów, które ukończyły pomyślnie program inkubacji w Platformach startowych.
Automatyzacja i robotyzacja MŚP

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – Polska Wschodnia

Działanie 01.02. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na zakup automatów i robotów przemysłowych.
Wzornictwo w MŚP

Wzornictwo w MŚP (Polska Wschodnia)

Działanie 01.04. Wzornictwo w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie nowych projektów wzorniczych produktów.
Koszyk na zakupy