• (61) 226 13 40
1.1 Rozwój infrastruktury B+R

1.1 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (Podlasie)

Działanie '1.1 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw' to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację prac B+R oraz zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w podlaskich firmach.

1.1 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa podlaskiego.

1.1 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – na co?

 • Na realizację prac badawczo-rozwojowych, opcjonalnie wraz z wdrożeniem (inwestycja).
 • Na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • Realizacja projektu na obszarze województwa podlaskiego.
 • Dla typu prace B+R: zobowiązanie do wdrożenia wyników prac B+R.
 • Dla typu infrastruktura B+R: przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura.
 • Komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość wydatków kwalifikowalnych projektu i dostępny jest wyłącznie dla MŚP.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej dla prac B+R i zakupu infrastruktury B+R oraz w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej) dla wdrożenia prac B+R (inwestycja).

Intensywność wsparcia wyniesie do 80% badań przemysłowych, do 60% prac rozwojowych oraz do 70% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 8 mln PLN.

PREFERENCJE

 • przedmiot projektu dotyczy regionalnych inteligentnych specjalizacji (przemysł rolno-spożywczy; przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy; sektor medyczny, nauki o życiu; ekoinnowacje i nauki o środowisku)
 • współpraca z organizacją badawczą
 • wdrożenie wyników prac B+R w ramach projektu
 • ochrona własności intelektualnej opracowanego rozwiązania
 • ekoinnowacje, innowacje cyfrowe

1.1 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 30 listopada 2023 r. do 10 stycznia 2024 r. oraz w kolejnych rundach:

 • od 15 stycznia do 29 lutego 2024 r.
 • od marca do kwietnia 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
 • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl