• (61) 226 13 40

Podkarpackie

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP (Podkarpacie)

Działanie 01.03 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla podkarpackich firm na inwestycje dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych.
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO)

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych.
Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP (ARP)

Projekt ‘Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’ to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.
Promocja marki innowacyjnych MŚP

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG)

Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na promocję oferty polskich MŚP na rynkach międzynarodowych poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych.
Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych

Tworzenie centrów dystrybucyjnych produktów rolnych i żywności (KPO)

A1.4.1. Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych oraz żywności.
Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów (Polska Wschodnia)

Działanie 1.1.2a. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na dalszy rozwój działalności startupów, które ukończyły pomyślnie program inkubacji w Platformach startowych.
Wsparcie działalności B+R

01.01 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (Podkarpacie)

Działanie 01.01 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie innowacji w podkarpackich firmach.
Automatyzacja i robotyzacja MŚP

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – Polska Wschodnia

Działanie 01.02. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na zakup automatów i robotów przemysłowych.
Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP

01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji (Podkarpacie)

Działanie 01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje firm zlokalizowanych w przygranicznych gminach województwa podkarpackiego.
Wzornictwo w MŚP

Wzornictwo w MŚP (Polska Wschodnia)

Działanie 01.04. Wzornictwo w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie nowych projektów wzorniczych produktów.
Koszyk na zakupy