• (61) 226 13 40

Lubelskie

3.8 GOZ w przedsiębiorstwach

3.8 GOZ w przedsiębiorstwach (lubelskie)

Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla lubelskich firm na realizację inwestycji związanych z minimalizacją zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów, strat energii.
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO)

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych.
Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP (ARP)

Projekt ‘Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’ to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.
Promocja marki innowacyjnych MŚP

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG)

Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na promocję oferty polskich MŚP na rynkach międzynarodowych poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych.
Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych

Tworzenie centrów dystrybucyjnych produktów rolnych i żywności (KPO)

A1.4.1. Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych oraz żywności.
Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów (Polska Wschodnia)

Działanie 1.1.2a. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na dalszy rozwój działalności startupów, które ukończyły pomyślnie program inkubacji w Platformach startowych.
Automatyzacja i robotyzacja MŚP

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – Polska Wschodnia

Działanie 01.02. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na zakup automatów i robotów przemysłowych.
Cyfryzacja lubelskich MŚP

01.02 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw (lubelskie)

Cyfryzacja lubelskich MŚP

02.04 Cyfryzacja lubelskich MŚP

Działanie 02.04 Cyfryzacja lubelskich MŚP to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w lubelskich przedsiębiorstwach.
Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

02.07 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Działanie 02.07 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na promocję oferty lubelskich MŚP poprzez udział w imprezach targowych i misjach gospodarczych.
Koszyk na zakupy