• (61) 226 13 40
3.8 GOZ w przedsiębiorstwach

3.8 GOZ w przedsiębiorstwach (lubelskie)

Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla lubelskich firm na realizację inwestycji związanych z minimalizacją zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów, strat energii.

3.8 GOZ w przedsiębiorstwach – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

3.8 GOZ w przedsiębiorstwach  – na co?

Na projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii. Wsparcie będą mogły uzyskać także przedsięwzięcia polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa lubelskiego.

Wsparcie dla inwestycji przedsiębiorstw w GOZ nie może być skierowane na inwestycje, które charakteryzują się dużym potencjałem rynkowym, wysoką efektywnością kosztową i stosunkowo szybkim okresem zwrotu.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie prawdopodobnie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

3.8 GOZ w przedsiębiorstwach – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od lipca do sierpnia 2024 r.

Preferencje

  • projekty realizowane przez MŚP

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.