• (61) 226 13 40

Śląskie

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (Śląskie)

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na prace B+R oraz rozbudowę infrastruktury B+R w śląskich firmach.

1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP (śląskie)

Działanie ‘1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP’ to instrument dotacyjny wspierający wdrażanie specjalistycznych technologii cyfrowych w firmach z województwa śląskiego.
10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji (Śląskie)

Działanie ’10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji’ to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący wsparcie dotacyjne na prace B+R ukierunkowane na transformację gospodarczą i środowiskową śląskich przedsiębiorstw.
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny – FENG | BGK

Kredyt Ekologiczny to nowy produkt BGK wspierający inwestycje firm w poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury.
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO | PARP)

'A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ' to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii ukierunkowanych na zmniejszenie ilości odpadów, ponowne ich wykorzystanie lub recykling oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
KPO HoReCa

Dotacje dla branży HoReCa (KPO)

'A1.2.1 Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa)' to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla przedsiębiorstw z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce (hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura).
Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.