FST Śląsk

Sprawiedliwa transformacja województwa śląskiego

Województwo śląskie, będące jednym z najważniejszych regionów przemysłowych w Polsce, w ramach inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu otrzyma  wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kwota 2,22 mld euro, jaką przewiduje się przekazać temu regionowi, ma na celu złagodzenie skutków transformacji przemysłowej, związanej z przekształcaniem sektora węglowego na bardziej zrównoważony i ekologiczny model gospodarczy. Wsparcie udzielane będzie m.in. na projekty inwestycyjne przedsiębiorstw. Start pierwszego naboru zaplanowano na maj 2023 r.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w województwie śląskim – wsparcie na łagodzenie skutków działań transformacyjnych

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego obejmuje głównie obszary dotknięte restrukturyzacją sektora węglowego, takie jak: kopalnie, elektrownie, hutnictwo oraz związane z nimi sektory gospodarki i społeczeństwa. Środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przyznane województwu śląskiemu mają jedno główne zadanie – łagodzić skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe wynikające z procesu transformacji na gospodarkę neutralną dla klimatu. Celem jest wspieranie inwestycji, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju regionu, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej, ochronę środowiska oraz rozwijanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Plan Sprawiedliwej Transformacji obejmuje 7 podregionów województwa śląskiego: katowicki, bytomski, sosnowiecki, gliwicki, tyski, rybnicki, bielski.

Sprawiedliwa transformacja w gospodarce – wsparcie przedsiębiorstw

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w województwie śląskim jest ogromną szansą dla regionalnych przedsiębiorców na pozyskanie bezzwrotnych dotacji na rozwijanie swojego biznesu. W ramach Funduszu zabezpieczono na ten cel znaczną pulę środków. W samym 2023 r. do rozdysponowania będzie blisko miliard PLN.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty rozwojowe dotyczące m.in. modernizacji posiadanego  zaplecza technologicznego, automatyzacji produkcji czy poprawy efektywności energetycznej. Inwestycje realizowane w ramach Funduszu mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki i jednocześnie do poprawy jakości życia mieszkańców województwa śląskiego np. poprzez generowanie nowych miejsc pracy. Pierwszy konkurs Makroinwestycje w MŚP na duże inwestycje rusza już w maju. Nabór na mniejsze wartościowo projekty Mikroinwestycje w MŚP rozpocznie się natomiast w lipcu.

Makroinwestycje w MŚP – wsparcie na duże projekty inwestycyjne

Makroinwestycje w MŚP to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który oferuje bezzwrotne dotacje na duże inwestycje o wartości min. 9-10 mln netto związane z dywersyfikacją oferty przedsiębiorstwa, zasadniczą zmianą (w tym automatyzacją) procesu produkcji, zwiększeniem zdolności produkcyjnych, utworzeniem nowego zakładu. Wsparcie adresowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego.  Nabór będzie skierowany zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, a wsparcie będzie udzielane na zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania, a także na roboty budowlane związane np. z rozbudową lub budową nowych hal produkcyjnych. Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do 27 czerwca br., a przewidziana alokacja środków to aż 400 mln PLN.

Mikroinwestycje w MŚP – wsparcie na inwestycje rozwojowe

Mikroinwestycję w MŚP to konkurs skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego. Program ma na celu udzielenie wsparcia finansowego na zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych, rozwiązań cyfrowych oraz oprogramowania. Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków zostanie otwarty w lipcu 2023 r., a dostępna alokacja ma wynosić 178 mln PLN. Całkowita wartość projektu w przypadku tego naboru nie będzie mogła przekroczyć 2 mln PLN netto.

Pozyskaj dofinansowanie ze wsparciem ECDF Dotacje

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa śląskiego do współpracy w ramach konkursów objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Jeśli jesteś właścicielem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i planujesz inwestycje rozwojowe –  skorzystaj z możliwości bezzwrotnego dofinansowania Twoich planów inwestycyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy