• (61) 226 13 40
Mikroinwestycje w MŚP

10.3 Mikroinwestycje w MŚP (Śląsk)

Działanie 10.3 Mikroinwestycje w MŚP to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla firm ze Śląska.

10.3 Mikroinwestycje w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego.

10.3 Mikroinwestycje w MŚP – na co?

Na inwestycje MŚP związane z dywersyfikacją oferty, zasadniczą zmianą (w tym automatyzacją) procesu produkcji.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, rozwiązań cyfrowych, oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarach górniczych objętych planem transformacji: województwo śląskie z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

Dostępny limit pomocy de minimis.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie 85% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość projektu: 2 mln PLN netto.

Minimalna wartość dofinansowania: 500 tys. PLN netto.

10.3 Mikroinwestycje w MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od lipca do sierpnia 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 10.3 Mikroinwestycje w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 600 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy