• (61) 226 13 40
Makroinwestycje w MŚP

10.3 Makroinwestycje w MŚP (Śląsk)

Działanie 10.3 Makroinwestycje w MŚP to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na duże inwestycje dla firm ze Śląska.

10.3 Makroinwestycje w MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego.

10.3 Makroinwestycje w MŚP – na co?

Na duże inwestycje MŚP związane z dywersyfikacją oferty, zasadniczą zmianą (w tym automatyzacją) procesu produkcji, zwiększeniem zdolności produkcyjnych, utworzeniem nowego zakładu.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na roboty i materiały budowlane związane z budową lub rozbudową oraz zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, rozwiązań cyfrowych, oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarach górniczych objętych planem transformacji: województwo śląskie z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

Realizacja dużej wartościowo inwestycji z kosztami rzędu 9-10 mln PLN netto.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość dofinansowania: 5 mln PLN netto.

10.3 Makroinwestycje w MŚP – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 22 maja do 4 lipca 2023 r.

Preferencje

  • utworzenie miejsc pracy
  • wdrożenie GOZ
  • wykorzystanie OZE
  • wdrożenie rozwiązań cyfrowych
  • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R
  • społeczna odpowiedzialność biznesu

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 10.3 Makroinwestycje w MŚP zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 9 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy