transformacja cyfrowa MŚP

Nowa era biznesu: Transformacja Cyfrowa jako klucz do przyszłości

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym, transformacja cyfrowa stała się kluczowym elementem dla trwałego sukcesu przedsiębiorstw, zwłaszcza dla sektora MŚP. Polskie MŚP, pełniące istotną rolę w kształtowaniu lokalnej gospodarki, muszą świadomie podchodzić do procesu cyfryzacji, aby utrzymać konkurencyjność i zabezpieczyć swoją pozycję na rynku.

Cyfryzacja sposobem na zwiększenie efektywności operacyjnej

Jednym z kluczowych powodów, dla których transformacja cyfrowa jest niezbędna, jest zwiększenie efektywności operacyjnej. Wprowadzenie nowoczesnych technologii pozwala na optymalizację procesów biznesowych, co z kolei przekłada się na oszczędność czasu i zasobów. Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak obsługa dokumentacji czy zarządzanie zapasami, umożliwia przedsiębiorstwom skoncentrowanie się na bardziej strategicznych aspektach rozwoju. Przedsiębiorstwa, które inwestują w nowoczesne technologie, nie tylko szybko dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych, ale również zyskują przewagę konkurencyjną, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i reagując dynamicznie na oczekiwania klientów.

Nowoczesne technologie cyfrowe – perspektywy rozwoju i finansowania

Perspektywy rozwoju dla polskich MŚP w kontekście transformacji cyfrowej są obiecujące. Wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza danych czy chmura obliczeniowa, otwiera przed nimi nowe możliwości. Wykorzystanie danych do lepszego zrozumienia klientów i rynku, personalizacja ofert, czy nawet tworzenie innowacyjnych produktów to tylko kilka przykładów, jakie otwierają się przed przedsiębiorstwami podążającymi ścieżką cyfryzacji.

Jednak, w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, pełnym szybkich zmian i innowacji, przedsiębiorcy, często mając ograniczone środki na inwestycje, stają przed kluczowym wyborem: czy przeznaczyć swoje zasoby finansowe na bieżące funkcjonowanie firmy i ewentualne inwestycje w standardowe narzędzia zwiększające moce produkcyjne, tym samym pozostać na marginesie technologicznej rewolucji, czy jednak zainwestować w transformację cyfrową i osiągnąć długoterminowe korzyści skutkujące wzrostem konkurencyjności i większą elastycznością reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i rosnące wymagania klientów.

Granty na transformację cyfrową z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)

Z pomocą przedsiębiorcom w rozwiązaniu powyższego dylematu przychodzi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), która zamierza uruchomić konkurs dotyczący wsparcia transformacji cyfrowej polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs grantowy pt. „DIG.IT TRANSFORMACJA CYFROWA POLSKICH MŚP” otworzy drzwi do rozwoju dla przedsiębiorstw, które aspirują do wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii w swojej działalności. Inicjatywa grantowa będzie dotyczyć szeregu obszarów transformacji cyfrowej, obejmujących kluczowe elementy nowoczesnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą mogli efektywnie wdrażać innowacyjne rozwiązania w następujących obszarach:

  • Automatyzacja Procesów i Analityka Biznesowa – obszar pozwalający na skrócenie czasu realizacji zadań i efektywne zarządzanie danymi w celu lepszej analizy i podejmowania trafnych decyzji biznesowych;
  • Cyfrowa Sprzedaż i Kontakt z Klientem – rozwinięcie nowoczesnych kanałów komunikacji, personalizacja oferty i zwiększenie efektywności działań sprzedażowych;
  • Wykorzystanie Rozwiązań Chmurowych – migracja do rozwiązań chmurowych umożliwiająca elastyczność, skalowalność i efektywność kosztową;
  • Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji i Uczenie Maszynowe – obszar pozwalający na implementację zaawansowanych algorytmów i systemów, które poprawią efektywność i umożliwiają automatyzację wielu działań;
  • Cyberbezpieczeństwo – zabezpieczenie danych firmowych, ale także danych klientów przed coraz bardziej zaawansowanymi cyberatakami;
  • Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa z Wykorzystaniem Rozwiązań Informatycznych – wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, usprawniających zarządzanie procesami, zespołami i zasobami.

DIG.IT – szansa na zakup i wdrożenie specjalistycznych systemów

Nabór grantowy ARP umożliwi pozyskanie dofinansowania na wdrożenie różnorodnych systemów pozwalających na rozwinięcie wskazanych obszarów. Do systemów tych zaliczyć można np. ERP (Enterprise Resource Planning) i MES (Manufacturing Execution System), które pozwalają m.in. na zintegrowane zarządzanie obszarami przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, sprzedaż, zakupy, magazyn oraz kadry lub  wspierają monitorowanie, kontrolowanie i optymalizację procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Odpowiednio dostosowany i wdrożony system może przyczynić się do znaczącej poprawy efektywności i konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach konkursu udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorstwo może pozyskać dofinansowanie o równowartości maksymalnie 200 tys. euro, a intensywność wsparcia może wynieść do 70% kosztów netto inwestycji.

Dołącz do rewolucji cyfrowej – zapraszamy do kontaktu

Powyższa inicjatywa grantowa to nie tylko wsparcie finansowe, lecz również szansa na tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych, podnoszenie konkurencyjności i przygotowanie się na wyzwania przyszłości. Zachęcamy przedsiębiorców z całego kraju do skorzystania z tej unikalnej okazji i dołączenia do rewolucji cyfrowej, która nie tylko transformuje biznes, ale przekształca go w nowoczesną, innowacyjną siłę gospodarczą. Porozmawiaj z naszym Doradcą. Konsultacja jest bezpłatna.

Autor

Irmina Jankowska

Koordynator projektów, Ekspert ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy