Robotyzacja i cyfryzacja

Wsparcie na robotyzację i cyfryzację firm z funduszy europejskich na lata 2021-2027

W ostatnich latach trend robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw staje się coraz bardziej widoczny, także na polskim rynku. Firmy z różnych branż wdrażają technologie cyfrowe i robotyczne m.in. w celu zwiększenia wydajności i efektywności produkcji. Transformację cyfrową gospodarki stymulują środki publiczne, w tym dotacje i preferencyjne pożyczki unijne. Sprawdź z jakich programów może skorzystać Twoja firma.

Robotyzacja i cyfryzacja w przedsiębiorstwach

W najbliższych latach wdrażanie nowoczesnych technologii Przemysłu 4.0 oraz digitalizacja procesów będą kluczowe w budowaniu konkurencyjności firm. Robotyzacja i cyfryzacja mogą pomóc w szczególności w optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych oraz wspierać planowanie i podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o szczegółową analizę danych. Wśród najbardziej rozwojowych technologii z największym potencjałem do wdrażania idei czwartej rewolucji przemysłowej wymienić można: roboty przemysłowe, sztuczną inteligencję, Big Data, Internet Rzeczy (IoT) czy M2M (Machine-to-Machine).

Skąd środki na inwestycje w robotyzację i cyfryzację?

Zasadniczo barierą dla firm w kontekście transformacji prowadzonego biznesu w stronę nowych technologii robotycznych i cyfrowych jest kwestia ograniczonych zasobów finansowych i innych źródeł finansowania. Z pomocą przychodzą uruchomione w tym roku fundusze unijne na lata 2021-2027. Firmy nie muszą odkładać już inwestycji w transformację cyfrową na później. Pomogą im w tym dostępne instrumenty, takie jak bezzwrotne dotacje czy preferencyjne pożyczki. Programy dostępne są zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i regionalnym. Zapoznaj się z dostępnymi możliwościami.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO)

W ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano dedykowany wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniających więcej niż 250 pracowników) instrument pn. A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Program dofinansowywać będzie kompleksowe projekty o wartości co najmniej 8 mln PLN netto ukierunkowane na wdrażanie całych inteligentnych linii produkcyjnych czy inwestycji przybliżających daną firmę do statusu inteligentnej fabryki (Smart factory). Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru będzie Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Instrument dostępny dla dużych firm z całej Polski, z wyłączeniem inwestycji w m. Warszawa i powiatach ościennych. Start konkursu zaplanowano na maj 2023 r.

Ścieżka SMART – moduł ‘Cyfryzacja’ (FENG)

Ścieżka SMART to najważniejszy instrument wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie do 2027 r. Głównym celem programu jest dofinansowywanie przedsięwzięć polegających na opracowywaniu lub wdrażaniu innowacji. Innowacja jest zawsze obligatoryjnym elementem projektu. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą rozbudować projekt o moduły fakultatywne, w tym m.in. moduł ‘Cyfryzacja’. W ramach tego modułu wsparcie udzielane będzie na szeroko pojętą transformację cyfrową w obszarze działalności produkcyjnej, usługowej, całego modelu biznesowego – w tym np. zakup robotów przemysłowych, zaawansowanego oprogramowania. Wnioski w ramach Ścieżki SMART, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, składane są do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Skorzystać mogą mikro, małe i średnie firmy (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa z całej Polski, z wyłączeniem inwestycji w m. Warszawa i powiatach ościennych. Pierwsza tura naboru trwa do 9 maja br., a kolejna kończy się z dniem 30 czerwca 2023 r. Wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej. Program dostępny będzie cyklicznie w trakcie całej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP (FENG)

W ramach krajowego programu FENG zaplanowano dedykowane wsparcie dotacyjne na wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP. Środki rozdysponowywane będą w formule grantowej przez operatora instrumentu tj. Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Granty udzielane będą na zakup i wdrożenie rozwiązań IT służących transformacji cyfrowej. Możliwy będzie zakup oprogramowania gotowego lub dedykowanego tworzonego ściśle pod potrzeby Wnioskodawcy. Produkt dostępny będzie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski. ARP najpóźniej do końca 2023 r. opracuje zasady i pełną dokumentację naboru. Granty będą udzielane cyklicznie w trakcie całej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Formą finansowania będą dotacje bezzwrotne. Szczegóły tego instrumentu poznamy prawdopodobnie w drugiej połowie roku.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (Polska Wschodnia)

Proces robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw wspierany będzie także w makroregionie Polski Wschodniej w ramach działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Wsparcie przeznaczone będzie na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Przed złożeniem wniosku należy przeprowadzić audyt technologiczny i opracować mapę drogową transformacji. Opracowanie mapy drogowej warto zlecić Europejskim Hubom Innowacji Cyfrowych (EDIH) lub innym wyspecjalizowanym podmiotom. W ramach projektu następuje wdrożenie zaplanowanych w mapie drogowej działań, w szczególności zakup automatów, robotów lub zaawansowanych systemów informatycznych. Finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej. Program dedykowany firmom z województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających jej powiatów). Konkurs wystartuje z początkiem sierpnia 2023 roku.

Regionalne programy operacyjne (RPO)

Przedsięwzięcia przedsiębiorstw związane z robotyzacją i cyfryzacją będą także szeroko wspierane w ramach regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw. W praktycznie każdym województwie Instytucje Zarządzające zaplanowały uruchomienie naborów związanych z transformacją cyfrową firm. W zależności od regionu będą to bezzwrotne dotacje lub unijne pożyczki – bardzo nisko oprocentowane, z niską marżą. Uruchomienia pierwszych naborów należy spodziewać się już wiosną 2023 r.

Pozyskaj dotację lub pożyczkę na transformację cyfrową ze wsparciem ECDF Dotacje

Firmy planujące w najbliższych miesiącach lub latach inwestycje w technologie robotyczne i cyfrowe mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów wsparcia. Fundusze unijne zwiększą dostępność nowoczesnych technologii dla polskiego biznesu. Jeśli i Twoja firma chce rozwijać się w duchu czwartej rewolucji przemysłowej i cyfryzacji procesów – warto skorzystać z dostępnych opcji. My chętnie pomożemy Ci przygotować się do startu w wybranym konkursie oraz opracować pełną dokumentację aplikacyjną. Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Autor

Bartłomiej Aksman

Bartłomiej Aksman

Starszy Specjalista ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy