SL2021

System teleinformatyczny SL2021 do obsługi dofinansowanego projektu w perspektywie finansowej 2021-2027

SL2021 to narzędzie informatyczne dostępne online umożliwiające Beneficjentom prowadzenie rozliczeń projektu i korespondencji z instytucją finansującą, które wraz z nową perspektywą zastąpiło dobrze znany system SL2014. W artykule omówiono najważniejsze zmiany w funkcjonalnościach i sposobie działania systemu.

SL2021 – naturalny następca systemu SL2014

Wraz z rozpoczęciem działań w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 zmianie uległ również system, przy pomocy którego możliwe jest prowadzenie projektu objętego dofinansowaniem. W miejsce dobrze znanego i wielokrotnie aktualizowanego systemu SL2014 wprowadzono jego następcę – SL2021, część systemu CST2021. Beneficjent z wykorzystaniem systemu SL2021 tak jak do tej pory będzie miał możliwość m.in składania wniosków o płatność oraz kontaktowania się z Instytucją Pośredniczącą. Wprowadzono jednak kilka zmian, o których warto pamiętać już w momencie zakładania konta.

Możliwość nadawania różnych uprawnień

W nowym systemie jego użytkownicy w ramach danego projektu mogą mieć nadane różne uprawnienia. Dla porównania w SL2014 każdy użytkownik miał pełen dostęp do dokumentacji projektowej.

W SL2021 istnieje możliwość przypisania ról różniących się od siebie poziomem uprawnień:

• Beneficjent – zarządzający,

• Beneficjent – osoba uprawniona,

• Beneficjent – obsługa wniosków o płatność,

• Beneficjent – podpisujący,

• Beneficjent – odczytujący.

Jednemu użytkownikowi można nadać kilka uprawnień – np. w przypadku osoby prowadzącej cały projekt i mającej prawo do reprezentowania Beneficjenta. Uprawnienia można również ograniczyć jedynie do funkcji odczytu – użytkownik będzie miał wówczas jedynie możliwość przeglądania treści przesłanych w SL2021, bez możliwości ich zmiany. Wyboru należy dokonać po pierwszym zalogowaniu się do SL2021. Przed wybraniem poziomu nadanych uprawnień konto pozostaje bezużyteczne, a dana umowa nie jest widoczna na liście projektów.

Funkcja podpisu elektronicznego bezpośrednio w systemie

W ramach kont z uprawnieniem „podpisujący” dodano funkcję podpisywania podpisem elektronicznym, co umożliwiać będzie podpisywanie wniosku o płatność bezpośrednio w systemie. Należy pamiętać, że jest to odrębnym działaniem, które wymaga przesłania wniosku przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, a nie automatycznym przypisaniem przez system użytkownikowi go wysyłającemu (jak to miało miejsce w SL2014).

Możliwość przekazywania i gromadzenia podpisanych dokumentów

Kolejną zmianą w stosunku do SL2014 jest wprowadzenie dodatkowych zakładek rozwijających możliwości SL2021:

  • Moduł Zadania – zawiera wszystkie dokumenty przekazane do podpisu przez Instytucję Pośredniczącą do podpisu elektronicznego;
  • Moduł Dokumenty – zawiera wszystkie podpisane w ramach realizacji dokumenty, tj. umowę o dofinansowanie, aneksy do umowy, wnioski o płatność oraz wnioski o zmianę umowy.

Uproszczony wniosek o wypłatę zaliczki

Nowością jest także możliwość złożenia uproszczonego wniosku o przyśpieszoną wypłatę zaliczki. Możliwość taką przewidziano jednak jedynie przy rozpoczęciu projektu, w ramach pierwszej wnioskowanej zaliczki.

Podsumowanie

Rozbudowa systemu SL2021 o nowe funkcje stanowi naturalny krok w przód w kontekście doświadczeń użytkownika i cyfryzacji procesów, w tym podpisywania dokumentacji w formie elektronicznej. Użytkownicy korzystający z systemu z pewnością docenią utrzymanie dobrze znanego interfejsu oraz wprowadzenie do narzędzia kilku dodatkowych opcji, które mogą realnie usprawnić proces rozliczeń dofinansowanego przedsięwzięcia.

Autor

Piotr Kasprzak

Specjalista ds. realizacji projektów UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy