Inkubacja B+R

Myślisz o dotacji? Pomyśl najpierw o pracach badawczo-rozwojowych!

W niemal każdym konkursie dotacyjnym w perspektywie 2021-2027 przeprowadzenie bądź wdrożenie prac badawczo-rozwojowych będzie podstawowym kryterium wejścia. Czy firma, która nie posiada własnej komórki badawczej lub kontaktów z jednostkami naukowymi ma w ogóle szanse na dotację? Czy prowadzone prace muszą przenieść przedsiębiorstwo od razu w XXII wiek? A co jeśli moja organizacja w ogóle nie wie, czym są właściwie prace badawczo-rozwojowe? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, koniecznie przeczytaj nasz artykuł!

Czym są prace badawczo-rozwojowe?

Prace badawczo-rozwojowe (B+R) mają miejsce, gdy firma prowadzi systematyczne działania, które mają na celu opracowanie nowego rozwiązania: produktu/usługi/technologii/procesu. Prace badawcze i/lub rozwojowe mogą dotyczyć także udoskonalania istniejących już wyrobów czy technologii. Działalność badawczo-rozwojową cechuje przede wszystkim:

 • twórczość i nowość – prace muszą mieć na celu nowe, oryginalne ustalenia i powinny powiększać istniejącą wiedzę w danym obszarze,

 • niepewność – nie jest znany ostateczny rezultat prac, podejmowane działania prowadzą do weryfikacji przejętej koncepcji i założeń,

 • systematyczność – prace prowadzone są w oparciu o określony plan i metodologię, gdzie konsekwentnie wykonuje się kolejne zadania prowadzące do opracowania danego rozwiązania.

Warto podkreślić, że prace badawczo-rozwojowe nie powinny być utożsamiane wyłącznie z laboratoriami i opracowywaniem np. nowych leków czy technologii kosmicznych. Badania i rozwój to także szereg czynności związanych z naturalnym rozwojem technologicznym każdego przedsiębiorstwa – m.in. w zakresie udoskonalania receptur produktów, testowania nowych zastosowań materiałowych czy tworzenia prototypów. Prace B+R mogą więc występować także w przypadku mniej zaawansowanych rozwiązań, które są jednak istotne dla danej branży.

Prace badawczo-rozwojowe naturalnie kojarzone są z przełomowymi odkryciami, zaawansowaną aparaturą i naukowcami. W efekcie przedsiębiorcy często nie są świadomi, że prowadzą prace B+R. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule B+R – nie musisz być Einsteinem – czym są prace badawczo-rozwojowe i dlaczego nie należy ich utożsamiać wyłącznie z białymi kitlami i laboratorium.

Badania i rozwój  drzwiami do dotacji w perspektywie unijnej 2021-2027

Perspektywa unijna 2021-2027 to dla polskich przedsiębiorstw ogromna szansa na rozwój. Skutki pandemii COVID-19, inflacji, wojny w Ukrainie, skomplikowana sytuacja gospodarcza – to wszystko stawia przed osobami zarządzającymi polskimi firmami nowe wyzwania. Odpowiedź na nie może stanowić pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Pozwoli ono lepiej dostosować się do zmian i sprostać konkurencji nie tylko tu i teraz, ale również w kolejnych latach.

Już w poprzednich perspektywach unijnych staranie się o dotacje stanowiło dla firm duże wyzwanie. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, wzrost zatrudnienia, otwarcie na nowe rynki – to tylko niektóre z wymagań, które trzeba było spełnić, aby myśleć o pozyskaniu wsparcia. W Programach na lata 2021-2027 priorytetem i podstawowym kryterium wejścia w konkursy dotacyjne jest obszar badań i rozwoju (B+R). Większość naborów w swoich podstawowych wymogach ma prowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub też wdrożenie ich wyników do działalności gospodarczej.

Przykładem takiego konkursu może być znany już z poprzedniej perspektywy – Kredyt technologiczny. W ramach tego instrumentu wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) polskie firmy mogą zdobyć nawet 70% dofinansowania na wielomilionowe inwestycje w linie technologiczne, maszyny, oprogramowanie czy budowę hal produkcyjnych. Podstawowym wymogiem jest jednak, aby projekt zakładał wdrożenie nowej technologii i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

A co w przypadku, kiedy firma nie ma opracowanej technologii, a jedynie pomysł, w którym kierunku chce się rozwijać? Lub też posiada pomysł na nową technologię, ale nie potwierdziła w żaden sposób jej nowości, innowacji? Z wieloletnich doświadczeń procedowania wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu technologicznego wynika, że najlepszym sposobem na potwierdzenie nowości rozwiązania jest posiadanie rzetelnych wyników przeprowadzonych prac B+R i/lub zgłoszenia patentowego wraz z raportem o stanie techniki z Urzędu Patentowego. Raporty i dokumentacja opracowywane są często przez wyspecjalizowane jednostki naukowe oraz rzeczników patentowych. Czy jeśli firma nie ma dostępu do takich prac lub sieci kontaktów naukowych powinna od razu zrezygnować ze startu w konkursie? Oczywiście, że nie!

Inkubacja B+R – nowa, unikalna forma wsparcia przedsiębiorców w działaniach B+R

Podczas 20-letniej historii działalności ECDF Dotacje wielokrotnie przekonaliśmy się, jak duże wyzwanie dla polskich przedsiębiorców stanowią prace badawczo-rozwojowe. Niekiedy bywały wręcz przeszkodą dla nowatorskich pomysłów i swoistym hamulcem ręcznym dla rozwoju niejednej firmy.

Tylko ułamek polskich przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich, ma swój dział zajmujący się badaniami i rozwojem. Mało która firma posiada także jakiekolwiek relacje ze światem nauki, Kancelariami Patentowymi oraz wie, jak przekładać swoje pomysły na gotowe produkty, bez popełniania kosztownych pomyłek. To właśnie z myślą o podmiotach, które nie posiadają własnych zasobów i sieci kontaktów w obszarze B+R, wprowadziliśmy do swojej oferty nową usługę Inkubacji B+R.

Inkubacja B+R to nowa usługa ECDF Dotacje, w ramach której oferujemy wsparcie w całym procesie badawczym. Misją inkubacji jest zwiększanie szans przedsiębiorstw na pozyskanie dofinansowania w perspektywie 2021-2027 w oparciu o profesjonalne doradztwo w obszarze badań i rozwoju. Doradzamy zarówno w przypadku projektów inwestycyjnych wdrażających wyniki prac B+R, jak i tych dotyczących prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. W obu przypadkach nieoceniona będzie indywidualna diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa oraz podjęcie odpowiednich działań w kooperacji z profesjonalnymi partnerami.

Oferta Inkubacji B+R

W ramach Inkubacji B+R m.in.:

 • diagnozujemy potrzeby,

 • nawiązujemy w imieniu firmy relacje ze sprawdzonymi jednostkami B+R i kadrą naukowo-badawczą,

 • proponujemy kierunki badań,

 • pomagamy w negocjowaniu warunków,

 • koordynujemy przebieg prac badawczych i pilnujemy kwestii zabezpieczenia własności intelektualnej,

 • bierzemy czynny udział w tworzeniu i weryfikacji agendy badawczej oraz raportu z prac B+R pod kątem wymogów Instytucji Finansujących,

 • sprawdzamy wiarygodność deklarowanej innowacji poprzez przegląd baz patentowych,

 • doradzamy w możliwości otrzymania ulgi B+R na prowadzone działania.

Usługa Inkubacji B+R opiera się na pracy Zespołu ekspertów ECDF Dotacje oraz współpracujących jednostek naukowych, topowych ekspertów branżowych, uznanych kancelarii patentowych oraz profesjonalnych doradców podatkowych. Unikalną wartością dla przedsiębiorcy jest możliwość oddania w ręce ekspertów obszaru badań i rozwoju, którzy kompleksowo poprowadzą wszystkie działania, ukierunkowane dodatkowo na pozyskanie współfinansowania unijnego na określone przedsięwzięcie. Dzięki temu firma może skupić się na swojej pracy operacyjnej i nie angażować znaczących zasobów w opracowywanie skomplikowanej dokumentacji czy kontakty z wieloma podmiotami uczestniczącymi w procesie badawczym.

Dowiedz się więcej o usłudze Inkubacji B+R

Menadżer Innowacji Sławomir Labak

s.labak@ecdf.pl

nr tel. 784 090 283

Konsultacja jest bezpłatna

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy