HoReCa

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ SEKTORA HOTELARSKIEGO I GASTRONOMICZNEGO

Pandemia COVID-19 oraz wywołane przez nią zjawiska kryzysowe szczególnie mocno i na wielu poziomach dotknęły branżę HoReCa. W Krajowym Planie Odbudowy zaakceptowanym przez Komisję Europejską w czerwcu 2022 r. zapisano instrument dotacyjny wspierający odbudowę tego sektora. Długo wyczekiwany program zostanie uruchomiony w I kwartale 2024 r.

CZYM JEST BRANŻA HORECA?

HoReCa to określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café). Nazwa ta jest używana od 1949 roku, od momentu założenia Międzynarodowego Związku Krajowych Organizacji Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych. Pojęcie HoReCa obejmuje wszystko to, co wchodzi w zakres usług świadczonych przez sektor gastronomiczny i turystyczny (głównie hotelarski). Odnosi się więc do produktów, usług, punktów logistycznych, wykorzystywanych sprzętów i akcesoriów, magazynów, hal produkcyjnych, a także lokali usługowych.

KONDYCJA BRANŻY HORECA – NEGATYWNE SKUTKI PANDEMII

Negatywne skutki pandemii COVID-19 w szczególnym stopniu dotknęły  przedsiębiorstw z takich branż jak sektor HoReCa, turystyka i kultura. Branże  „czasu wolnego” do dziś borykają się z konsekwencjami zamkniętych lokali w związku ze zmianami i ograniczeniami wynikającymi z obostrzeń podczas trwania pandemii. Wskutek tych wydarzeń nastąpiło załamanie popytu oraz zmiany we wzorcach zachowań potencjalnych klientów.

Branża tego sektora doświadczyła ogromnych wyzwań, a wiele firm musiało szybko dostosować się do nowych warunków, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, aby przetrwać i utrzymać relacje z klientami. W wyniku wzrostu cen i w związku z ograniczeniami, aż do dnia dzisiejszego obserwowana jest ograniczona częstotliwość: wizyt w lokalach gastronomicznych – o 66%,  zamawiania posiłków – o 63% oraz rezerwowania wyjazdów – o 61% (wg badania PMR „Rynek HoReCa w Polsce”).

Zgodnie z badaniami Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pandemia w 2020 roku spowodowała spadki przychodów, które dotknęły ponad 60% przedsiębiorstw. Ponadto ponad 60% przedsiębiorstw doświadczyło spadku popytu, przy czym u prawie połowy z nich popyt na ich produkty lub usługi zmniejszył się o 25%. Co czwarte przedsiębiorstwo miało trudności w regulowaniu zobowiązań, natomiast 30% z egzekwowaniem należności.

ADAPTACJA PRZEDSIĘBIORSTW DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI RYNKOWEJ

Adaptacja do nowej rzeczywistości stała się kluczowym elementem dla przetrwania przedsiębiorstw w obliczu wyzwań związanych z pandemią. W tym celu wiele z nich zdecydowało się na wprowadzenie nowych metod dostarczania produktów i usług, przeprofilowanie swojej działalności lub też dywersyfikację. Kluczowym wyzwaniem dla zapewnienia odbudowy oraz długotrwałej odporności na zjawiska kryzysowe jest realizacja nowych ścieżek rozwoju przedsiębiorstw lub dywersyfikacja działalności gospodarczej, która powinna skutkować zwiększeniem aktywności inwestycyjnej, wzrostem produktywności, wartości dodanej, powstaniem nowych miejsc pracy, tym samym wzmacniając pozycję firm w kontekście ewentualnych negatywnych zjawisk w przyszłości.

KPO HORECA – WSPARCIE DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP DOTKNIĘTYCH NEGATYWNYMI SKUTKAMI PANDEMII

W celu zwiększenia dostępności do kapitału inwestycyjnego wśród MŚP z branż HoReCa oraz turystyki i kultury planowane jest wsparcie tych przedsiębiorstw w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy. Pomoc skierowana jest na rzecz rozszerzenia lub dywersyfikacji działalności i dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia obejmujące przede wszystkim inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, tj. maszyny i urządzenia, wyposażenie, oprogramowanie. Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, które wykażą stratę wynikającą z pandemii COVID-19 – spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% rok do roku w latach 2020 lub 2021. O konkursie przeczytasz więcej tutaj. Zgodnie z zapowiedziami nabór ma ruszyć w I kwartale 2024 r.

Autor

Marta Błaszkiewicz

Marta Błaszkiewicz

Młodsza Specjalistka ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy