Duże wsparcie finansowe - Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Fundusze unijne dla dużych przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 daje szersze możliwości dofinansowania przedsiębiorstw, które nie posiadają statusu małego/średniego przedsiębiorstwa (MŚP), tj. zatrudniają więcej niż 250 pracowników. Z lektury artykułu dowiesz się, jakie typy przedsięwzięć i z jakich źródeł będą współfinansowane dla tego typu Wnioskodawców w nowym rozdaniu funduszy unijnych.

Dotychczas podmioty inne niż MŚP miały możliwość skorzystania przede wszystkim z dotacji na projekty badawczo-rozwojowe, co w nowych programach na lata 2021-2027 zostanie znacznie rozszerzone. Przedsiębiorstwa te będą mogły skorzystać także z programów finansujących m.in. robotyzacjęinwestycje ekologiczne czy projekty modułowe o szerokim zakresie wsparcia. Głównym źródłem finansowania rozwojowego dużych przedsiębiorstw będzie program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w którym przewidziano 7,9 mld EUR wsparcia w formie dotacji, pożyczek lub gwarancji.

Projekty modułowe

W ramach I Priorytetu FENG Wsparcie dla przedsiębiorców zaplanowano 4,36 mld EUR. Środki będą przyznawane na projekty modułowe, zależnie od potrzeb danego przedsiębiorcy. W przypadku dużych firm obligatoryjnym elementem projektu będzie zawsze prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (moduł „Prace B+R”). Dzięki włączeniu do projektu aspektu prac B+R, dofinansować będzie można dodatkowo obszary: wdrożenie innowacji poprzez inwestycjęrobotyzacja, cyfryzacjaochrona środowiska czy internacjonalizacja. Wnioski na projekty modułowe dużych przedsiębiorstw składane będą do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Kredyt ekologiczny

Nowym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców będzie Kredyt ekologiczny, przeznaczony na finansowanie inwestycji ekologicznychKredyt ekologiczny zostanie ukierunkowany na wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej – zarówno w obszarze modernizacji infrastruktury, jak i wdrażania nowych lub ulepszonych produktów umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii. Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu ekologicznego. Instrument będzie dedykowany podmiotom z sektora MŚP oraz podmiotom typu small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników). Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Robotyzacja i cyfryzacja

Duże firmy będą mogły otrzymać wsparcie na inwestycje związane z cyfryzacją i robotyzacją w ramach działań zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Celem działania Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach będzie wsparcie inwestycji ukierunkowanych na wdrożenie idei Przemysłu 4.0. Projekty będą mogły dotyczyć takich obszarów jak robotyzacja, sztuczna inteligencja czy transformacja cyfrowa procesów, technologii, produktów lub usług. Instrument będzie dedykowany wyłącznie dużym przedsiębiorcom. Instytucją Wdrażającą będzie Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Wsparcie badań i rozwoju w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) poszczególnych województw wsparcie dotacyjne dla dużych firm ukierunkowane będzie w szczególności na prowadzenie prac B+R oraz zakup infrastruktury B+R. W niektórych województwach przewidziano również wsparcie modułowe, analogiczne do programu FENG. Regionalne Programy Operacyjne będą zarządzane z poziomu urzędów marszałkowskich danego województwa.

Inne źródła wsparcia rozwoju dużych przedsiębiorstw

W nadchodzącej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 podmioty inne niż MŚP otrzymają szerszy wachlarz możliwości dotacyjnych niż w dotychczasowych programach pomocowych. Poza opisanymi w artykule źródłami finansowania duże firmy będą mogły także ubiegać się o dotacje w ramach programu FENIKS (w zakresie energii odnawialnej i GOZ), ogólnoeuropejskich programów badawczych (m.in. Horyzont EuropaKreatywna Europa) oraz wdrażanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną Programu Re_Open UK, wspierającego podmioty, które odczuły negatywne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na początku sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła także polski rządowy program pomocy mający na celu wsparcie przedsiębiorstw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Wsparcie w formie dotacji o wartości do 500 tys. euro będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne lub obrotowe.

Pierwsze nabory z perspektywy finansowej 2021-2027 zostaną ogłoszone w IV kwartale tego roku, a wnioski przyjmowane będą prawdopodobnie z początkiem stycznia 2023 r. O ogłoszeniach wszystkich konkursów będziemy informować niezwłocznie za pośrednictwem monitoringu dotacji. Zapraszamy do dołączenia do naszej bazy kontaktów, aby być zawsze na bieżąco.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach dotacyjnych dla dużych przedsiębiorstw? Skontaktuj się z nami mailowo na dotacje@ecdf.pl lub telefonicznie z Koordynatorką projektów Pauliną Puchalską pod nr tel. 512 688 404.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy