Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – przegląd programu pod kątem dotacji dla przedsiębiorstw

Województwo lubelskie jako pierwszy region w Polsce otrzymało akceptację Programu regionalnego. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 został oficjalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską 24 listopada 2022 r. Łącznie do województwa trafi o 170 mln euro więcej niż w kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Z łącznej puli Programu o wartości 2,4 mld euro dla przedsiębiorców przeznaczono ponad 300 mln euro m.in. na innowacje, transformację cyfrową czy poprawę efektywności energetycznej.

Badania naukowe i innowacje

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz innowacje będą głównymi osiami wsparcia lubelskich firm w Programie na lata 2021-2027. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie w ramach następujących obszarów:

 • projekty badawczo-rozwojowe (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe),
 • wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji,
 • projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R,
 • wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
 • wspieranie nowych kompetencji i umiejętności pracowników MŚP.

Wsparcie ukierunkowane będzie głównie na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Ograniczona kwota alokacji przeznaczona zostanie na finansowanie przedsięwzięć badawczych dużych przedsiębiorstw oraz na rzecz ich inwestycji w infrastrukturę B+R.

Wsparcie cyfryzacji, inwestycji i eksportu

Istotnym filarem Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 będzie transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu. W tym obszarze przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli liczyć na wsparcie finansowe w zakresie:

 • transformacji cyfrowej,
 • inwestycji związanych z doposażeniem w celu wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów czy technologii,
 • internacjonalizacji, promocji na rynkach zagranicznych,
 • usług prorozwojowych i pomocy na wczesnym etapie rozwoju.

Ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie energii

W perspektywie finansowej 2021-2027 jeszcze większy nacisk niż do tej pory kładziony będzie na wsparcie „zielonych” inwestycji. W Programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 znalazły się środki na ten cel w obszarze projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa:

 • projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, służące osiągnieciu założeń GOZ,
 • podnoszenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wynikające z audytu,
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w procesach wytwórczych (przebudowa lub wymiana instalacji technologicznych),
 • budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

Pomoc kierowana będzie głównie do sektora MŚP.

Duże przedsiębiorstwa w obszarze ochrony środowiska będą mogły pozyskać dofinansowanie wyłącznie na projekty z zakresu GOZ, zamykania obiegu odpadów organicznych oraz budowy efektywnych sieci ciepłowniczych.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – nowości organizacyjne

Nowe podejście do ORGANIZACJI NABORÓW:

 • brak okresu karencji pomiędzy ogłoszeniem naboru a jego rozpoczęciem (nabór może zostać ogłoszony i rozpoczęty w ten sam dzień),
 • nabór w trybie konkurencyjnym trwa co najmniej 10 dni i kończy się nie wcześniej niż po 40 dniach od ogłoszenia,
 • wnioski o dofinansowanie składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
 • brak podstaw prawnych do stosowania rund konkursowych (jeden konkurs, jeden nabór, bez rund).

Nowe podejście do HARMONOGRAMU NABORÓW:

 • harmonogram na całą perspektywę, akutalizowany nie rzadziej niż raz w roku,
 • harmonogramy naborów – dokument planistyczny, a nie warunkowy.

Pierwsze konkursy w I kwartale 2023 r.

Uruchomienie pierwszych konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 planowane jest w I kwartale 2023 r. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem niezbędnych dokumentów, m.in. Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu czy Harmonogramu naboru wniosków. Powoływany jest także Komitet Monitorujący. Za wdrażanie części Programu skierowanej na wsparcie przedsiębiorców, badań badawczo-rozwojowych, cyfryzacji i GOZ odpowiedzialna będzie Lubelska Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP).


Autor

Bartosz Plich

Specjalista ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy