• (61) 226 13 40
2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ

2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (mazowieckie)

Działanie 2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla mazowieckich firm na wdrażanie zasobooszczędnych technologii przyjaznych środowisku.

2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa mazowieckiego.

2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ – na co?

Na inwestycje przedsiębiorstw dotyczące wprowadzania zmian w procesach technologicznych ograniczających zużycie zasobów i wpływających zasobooszczędnie na środowisko, w tym technologie przyjazne środowisku związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, zamykaniem obiegu, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.

Wsparcie dedykowane jest projektom trudnym, złożonym i nierentownym, obarczonym wysokim ryzykiem i długim okresem zwrotu z inwestycji.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Wartość kosztów netto inwestycji maksymalnie do 8 mln PLN netto.

2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od października do grudnia 2023 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy