• (61) 226 13 40
2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ

2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (mazowieckie)

Działanie ‘2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na opracowanie strategii i wdrożenie działań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach z województwa mazowieckiego.

2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa mazowieckiego.

2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ – na co?

Kompleksowe wsparcie na opracowanie i wdrożenie modelu transformacji w kierunku GOZ o charakterze dwuetapowym:

  • Etap przygotowawczy (przedinwestycyjny): prace koncepcyjne, eko-projektowanie produktów i niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych/usługowych, profesjonalne wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe, analizy techniczno-ekonomiczne (wsparcie techniczne i edukacja zachęcające przedsiębiorców do przejścia na model GOZ).
  • Etap wdrożeniowy (inwestycyjny): wprowadzenie zmian w procesach technologicznych w przypadku potwierdzenia efektywności planowanych działań ograniczających zużycie zasobów w całym cyklu życia produktów i wpływających pozytywnie i zasobooszczędnie na środowisko (technologie przyjazne środowisku, związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych, eliminowaniem tworzyw sztucznych, zamykaniem obiegu, przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny).

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.
  • Wsparcie dotyczy projektów dotyczących wyłącznie działań wpisujących się w ideę GOZ.
  • Działania w etapie wdrożeniowym muszą wynikać z przeprowadzonych analiz w etapie przygotowawczym.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia dla usług doradczych w etapie przygotowawczym wyniesie do 85% kosztów netto. Intensywność wsparcia dla inwestycji w etapie wdrożeniowym wyniesie do 70% kosztów netto.

Wartość usług doradczych na etapie przygotowawczym maksymalnie do 200 tys. PLN netto (min. 50 tys. PLN netto). Wartość kosztów netto inwestycji maksymalnie do 8 mln PLN netto.

2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ – kiedy?

  • Nabór w etapie przygotowawczym prowadzony będzie w terminie od 13 grudnia 2023 r. do 22 stycznia 2024 r.
  • Nabór w etapie wdrożeniowym (inwestycyjnym) prowadzony będzie prawdopodobnie w drugiej połowie 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl