• (61) 226 13 40

10.2 Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ (Wielkopolska Wschodnia)

Działanie ‘10.2 Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ’ to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje w efektywność energetyczną i zasobooszczędne technologie dla firm z Wielkopolski Wschodniej.

10.2 Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

10.2 Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ – na co?

Na inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej i/lub wdrożenia zasobooszczędnych technologii (GOZ):

 • Projekty dotyczące podniesienia efektywności energetycznej mogą dotyczyć w szczególności modyfikacji procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowy linii produkcyjnych, zastosowania energooszczędnych technologii produkcji, zastosowania technologii odzysku energii), kompleksowych modernizacji energochłonnych obiektów czy inwestycji w zakresie instalacji OZE.
 • Projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym mogą dotyczyć w szczególności wdrażania zasobooszczędnych procesów produkcyjnych, zmniejszenia ilości odpadów, przygotowania produktów do ponownego użycia.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • Realizacja projektu na obszarze Wielkopolski Wschodniej.
 • Przedsięwzięcia i działania z obszaru podniesienia efektywności energetycznej muszą wynikać z audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej.
 • W przypadku realizacji przedsięwzięć z obszaru efektywności energetycznej, minimalny próg oszczędności energii pierwotnej musi wynieść co najmniej 30%.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie do 45% kosztów netto inwestycji.

10.2 Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 3 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

Preferencje

 • zwiększenie efektywności energetycznej powyżej minimalnego progu 30% oszczędności energii pierwotnej
 • zakup i montaż instalacji OZE
 • wdrożenie rozwiązań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • zwiększenie wielkości produkcji bez konieczności zwiększenia zapotrzebowania na energię
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń/produkcji odpadów
 • poprawa organizacji i warunków pracy personelu
 • rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem
 • branże: OZE, logistyka, turystyka, produkcja zdrowej żywności

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 10.2 Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.