Dotacje na Śląsku. Szansa na rozwój przedsiębiorstw MŚP

Prowadzisz działalność gospodarczą w województwie śląskim? Jesteś mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą i chciałbyś rozwinąć swoją firmę w zakresie nowych inwestycji, ekspansji zagranicznej czy przeprowadzenia badań lub zakupu aparatury badawczej? Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) oferuje wachlarz różnorodnych konkursów dla przedsiębiorców, które Ci to umożliwią.

Konkursy ŚCP są już ostatnią szansą na pozyskanie dotacji ze środków unijnych na Śląsku w tej perspektywie unijnej, nie licząc konkursów ogólnokrajowych, gdzie jest o wiele większa konkurencja, a co oznacza – trudniej dostać tam dofinansowanie.

Oto przegląd najciekawszych konkursów oferowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

PROJEKTY INWESTYCYJNE – PODDZIAŁANIE 3.2. INNOWACJE W MŚP

Planujesz w najbliższym czasie inwestycję w maszyny? Chcesz wprowadzić do oferty nowy produkt bądź usługę? To jest to konkurs dla Ciebie. Odbywa się on każdego roku i jest najpopularniejszym konkursem organizowanym przez ŚCP. Nie inaczej jest w tym roku, w którym planuje się go aż dwa razy. Pierwszy termin składania wniosków przypada na koniec marca, drugi ma planowane rozpoczęcie w czerwcu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Poddziałanie 3.2. obejmuje dofinansowaniem przede wszystkim nowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne konieczne do wdrożenia nowego bądź udoskonalonego produktu, usługi czy procesu.

Nowością w porównaniu z zeszłoroczną edycją konkursu jest dofinansowanie robót budowlanych związanych z inwestycją. Przedsiębiorcy nie będą już musieli tych wydatków finansować w całości ze środków własnych.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Najefektywniej zacząć pracę nad projektem inwestycyjnym od zidentyfikowania potrzeb firmy oraz tego, jak na nie odpowiedzieć. Obecnie można uznać, że podstawą rozwoju firmy jest wdrożenie innowacji, co prowadzi do jej unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Kluczem do pozyskania dotacji jest implementacja innowacji produktowych i procesowych, w wyniku czego zostanie wprowadzony na rynek produkt, usługa bądź proces. Przy czym innowacje wdrażane w ramach projektu nie mogą być stosowane w województwie śląskim dłużej niż 3 lata.

Ponadto cały składany projekt musi składać się na logiczną całość, a wszystkie wydatki muszą być uzasadnione pod względem wdrażanych innowacji i rozwiązań.

Konkurs ten jest dedykowany inwestycjom w maszyny do produkcji nowych produktów oraz najczęściej np. oprogramowania do projektowania produktów czy wspomagającego sprzedaż w firmie. Ponadto w przypadku konieczności rozbudowy hali produkcyjnej bądź budowy całkiem nowej, taki wydatek również będzie mógł być dofinansowany w ramach poddziałania 3.2.

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE – PODDZIAŁANIE 1.2. BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Na wstępie należy zauważyć, że podmiotami, które mogą brać udział w konkursie są nie tylko przedsiębiorstwa MŚP, ale także firmy duże i konsorcja, co znacząco poszerza grono Wnioskodawców.

Konkurs dotyczący prac badawczych jest nie tylko szansą dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na stworzenie innowacyjnego rozwiązania, ale jest także alternatywą dla ogólnokrajowej szybkiej ścieżki (PO IR 1.1.1.), o której więcej przeczytasz tutaj. Na złożenie wniosku nie zostało dużo czasu – nabór kończy się 14 maja 2020 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Trwający konkurs z działania 1.2. przewiduje dwa typy projektów, w ramach których finansowane są różne kategorie wydatków. W zależności od wyboru możemy albo dofinansować prace badawczo-rozwojowe, albo zaplecze umożliwiające ich przeprowadzanie.

TYP 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

W ramach pierwszego typu można dofinansować wydatki związane ze stworzeniem zaplecza badawczo-rozwojowego. Wiąże się to głównie z zakupem nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, także w formie leasingu finansowego. Nie można pominąć również kosztów nabycia materiałów i robót budowlanych oraz nieruchomości zabudowanych. Konkurs przewiduje również kwalifikowanie zakupu używanego środka trwałego lub koszt zakupu używanego środka trwałego w formie leasingu.

TYP 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Drugi typ to projekty badawczo-rozwojowe, w ramach których przeprowadzane są badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe. Dofinansowane są tu wydatki związane z wynagrodzeniami personelu B+R oraz kosztami aparatury i sprzętu. Są to najczęstsze wydatki w projektach badawczych u naszych klientów. Jednakże dofinansować można również koszty budynków czy uzyskania i walidacji patentów i usług doradczych.

Jak otrzymać dofinansowanie?

W konkursie tym opracowanie agendy badawczej jest zarówno najważniejszym, jak i najtrudniejszym elementem. Badania te muszą być przemyślane i tworzyć ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie należy zapominać, że zaplanowane prace B+R muszą umożliwiać finalne wdrożenie i skomercjalizowanie ich wyników. Najczęstszym sposobem komercjalizacji wyników badań jest wdrożenie ich do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji bądź świadczenia usług.

Podstawą tego konkursu jest dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowego, innowacyjnego produktu, rozwiązania. W szczególności dofinansować można wynagrodzenia kadry badawczej czy aparaturę potrzebną do badań w zależności od branży.

PROJEKTY EKSPORTOWE – PODDZIAŁANIE 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP

Konkurs ten ma na celu promowanie produktów bądź usług w celu wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu. Dlatego jeśli planujesz rozwój swojej firmy poprzez ekspansję na rynki zagraniczne, jest to konkurs idealny dla Ciebie. Jest to dobra alternatywa dla konkursu krajowego POIR 3.3.3. Planowany nabór ma się rozpocząć w kwietniu tego roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Obecnie ŚCP ogłosiło, że w tegorocznym konkursie poszerzy się katalog kosztów kwalifikowalnych, co jest bardzo dobrą wiadomością dla potencjalnych Wnioskodawców. To, czego na pewno można się spodziewać w kosztach kwalifikowanych, to te związane z udziałem w targach i imprezach wystawienniczych, krajowych i zagranicznych oraz koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (np. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych).

Jak otrzymać dofinansowanie?

Najważniejszym elementem jest przedstawienie strategii działalności międzynarodowej, która zawiera informacje dotyczące planowanej ekspansji. Rozpoczynając prace nad tą strategią należy zastanowić się, jaki produkt chcemy oferować na rynkach zagranicznych, a następnie wybrać najbardziej perspektywiczne rynki oraz zorientować się, jakie imprezy targowe są na nich dostępne.

Strategia działalności międzynarodowej powinna obejmować wiele zagadnień, m.in. analizę i wskazanie priorytetowych rynków docelowych, szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej oraz mechanizmy wprowadzenia produktu na docelowy rynek zagraniczny. Jest to obszerny dokument, którego zapisy powinny być spójne z całym projektem, w szczególności zaś z kosztorysem.

W konkursie tym będzie można dofinansować wszelkie wydatki związane z wyjazdem na targi branżowe, bądź misje gospodarcze w celu pozyskania nowych kontrahentów zagranicą. Mogą to być przykładowo bilety wstępu na targi, koszty budowy stoiska wystawowego, czy diety i koszty podróży.

SZANSA NA ROZWÓJ FIRMY

Przedsiębiorstwo, aby pozostać konkurencyjne na nieustannie zmieniającym się rynku, musi się ciągle rozwijać. To od  Ciebie zależy, w jakim kierunku Twoje przedsiębiorstwo będzie podążać.

Bez wątpienia ostatnie konkursy z perspektywy unijnej na lata 2014-2020 w województwie śląskim umożliwią rozwój Twojej firmy, a przy wsparciu fachowych doradców będziesz miał jeszcze większe szanse na sięgnięcie po unijne pieniądze. Zachęcam do współpracy z naszą firmą. Praca z nami to gwarancja sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy