fundusz sprawiedliwej transformacji

Bezzwrotne dotacje na transformację firm w regionie górniczym Wielkopolski Wschodniej

Region górniczy Wielkopolski Wschodniej to jeden z sześciu obszarów w Polsce objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (FST). 415 mln euro z FST ma pomóc w transformacji społecznej, gospodarczej i energetycznej podregionu konińskiego. Otwarty nabór dla lokalnych przedsiębiorców rozpocznie się z początkiem czerwca br.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce dla przedsiębiorców

Obszar transformacji w Wielkopolsce obejmuje m. Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki. W ramach FST unijne miliony popłyną m.in. do przedsiębiorców w ramach otwartego konkursu 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP. Projekty będą mogły dotyczyć w szczególności dostosowania prowadzonej działalności do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, tworzenia nowych miejsc pracy, a także wprowadzania rozwiązań cyfrowych oraz internacjonalizacji. Dzięki alokacji w wysokości 112,5 mln PLN przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup maszyn i urządzeń, automatyzację lub robotyzację oraz cyfryzację. Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa będzie wynosił maksymalnie 45% kosztów netto projektu. To ogromna szansa dla firm z Wielkopolski Wschodniej, które będą mogły w ten sposób zwiększyć swoją konkurencyjność. Nabór wniosków zostanie otwarty z początkiem czerwca br.

Jakie potrzeby inwestycyjne będą mogli zrealizować przedsiębiorcy?

W ramach nadchodzącego naboru firmy z Wielkopolski Wschodniej będą mogły zrealizować swoje plany rozwojowe w obszarze:

  • inwestycji produkcyjnych dotyczących zakupu maszyn i urządzeń, linii technologicznych, oprogramowania,
  • inwestycji polegających na automatyzacji, robotyzacji,
  • inwestycji niezbędnych do zmiany profilu prowadzonej dotychczas działalności,
  • inwestycji we wdrożenie rozwiązań cyfrowych, w tym zakup oprogramowania, komplementarnego sprzętu IT,
  • internacjonalizacji przedsiębiorstwa, promocji zagranicznej.

 

Czynniki sukcesu – jak zwiększyć swoje szanse na dotacje?

W ramach konkursu preferowane będą w szczególności projekty, które:

  • będą się wpisywać w podregionalne inteligentne specjalizacje dla podregionu konińskiego: OZE i nowoczesne technologie energetyczne, logistyka, turystyka, produkcja zdrowej żywności,
  • będą wprowadzać nowe lub ulepszone rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne,
  • uwzględnią utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy na pełen etat,
  • wprowadzą do praktyki firmy rozwiązania cyfrowe.

 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą na pozyskanie finansowania bezzwrotnego

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest interesującym narzędziem wsparcia, nie tylko dla samorządów i lokalnych społeczności, ale również dla przedsiębiorców z sektora MŚP. W nowej perspektywie finansowej regionalne programy operacyjne będą charakteryzowały się silnym ograniczeniem wsparcia dotacyjnego – większość projektów inwestycyjnych będzie wspierana za pomocą preferencyjnych pożyczek. Konkursy w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będą stanowić wyjątek od tej reguły, a forma finansowania będzie opierać się wyłącznie na bezzwrotnych dotacjach. Dlatego FST stanowi ciekawą i atrakcyjną alternatywę dla polskich przedsiębiorców w porównaniu z krajowymi programami lub innymi naborami z programów regionalnych.

Zdobądź fundusze na rozwój ze wsparciem ECDF Dotacje

Łączna pula alokacji na FST dla Wielkopolski wynosi aż 415 mln euro. Wraz z aktualizacją harmonogramu będziemy na bieżąco informować o kolejnych możliwościach dotacyjnych. Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców z obszaru Wielkopolski Wschodniej, którzy są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania.

 

Autor

Bartek-Plich

Bartosz Plich

Specjalista ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy