Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Zdrowe żywienie - Krajowy plan odbudowy

Dotacje dla branży spożywczej z Krajowego Planu Odbudowy oraz funduszy europejskich na lata 2021-2027

W ostatnim czasie z powodu niestabilności rynkowej oraz wahań poziomu kosztów coraz częściej słyszymy o złej sytuacji w branży rolno-spożywczej. Dlatego tak ważne jest wsparcie inwestycyjne sektora przetwórstwa rolno-spożywczego zapewniającego efektywne łańcuchy dostaw żywności w Polsce. Właśnie to ma na celu nowy konkurs z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Już niedługo branża spożywcza będzie mogła także skorzystać z wielu programów zaplanowanych w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Przetwórstwo rolno-spożywcze

Krajowy Plan Odbudowy w zakresie pomocy dla przetwórstwa rolno-spożywczego ma na celu rozwiązanie problemów i spełnienie potrzeb branży wynikających z COVID-19. Na terenie UE, w tym również w Polsce, zidentyfikowano zachwianie łańcuchów dostaw żywności oraz zmiany w oczekiwaniach konsumentów. Zagadnienia te zostały poruszone także w strategicznych dokumentach UE takich jak „Zielony Ład” czy „Od pola do stołu”.

Priorytetem unijnej strategii „Od pola do stołu” jest bezpieczeństwo żywnościowe, a także podjęcie inicjatyw z zakresu rolnictwa ekologicznego czy ograniczania marnotrawienia żywności. Ze względu na obecne prawo unijne, trendy rynkowe oraz preferencje konsumentów polscy przetwórcy zaczynają myśleć o nowych inwestycjach.

Dofinansowanie na inwestycje dla MŚP z sektora rolno-spożywczego w ramach KPO

W ostatnich dniach ARiMR ogłosiła nabór wniosków dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (<250 pracowników) z branży rolno-spożywczej. Celem jest wsparcie inwestycji w tym obszarze i tym samym poprawa stabilności i konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórczych, spożywczych i pokrewnych. Dotacje w wysokości nawet do 15 mln zł będzie można przeznaczyć na zakup maszyn, prace budowlane czy realizację „zielonych” inwestycji z zakresu ochrony środowiska (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła etc.). Wkład unijny pokryje maksymalnie 50% kosztów netto inwestycji. Wnioski będzie można składać w terminie od 17 października do 18 listopada 2022 r. Kolejny nabór zaplanowano także w I półroczu 2023 r.

Dotacje na realizację inwestycji technologicznych i ekologicznych z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Branża spożywcza cechuje się znacznym potencjałem w kontekście innowacyjności. Inwestycje rozwojowe MŚP związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych będą wspierane popularnym instrumentem BGK pn. Kredyt na innowacje technologiczne. Dofinansowanie w tym programie polega na spłacie części kapitału kredytu inwestycyjnego, który należy zaciągnąć dla realizacji inwestycji technologicznej. Wkład unijny w przedsięwzięcie zależeć będzie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji. Maksymalnie będzie to 70% kosztów netto. Nabór na Kredyt technologiczny ma ruszyć jeszcze w IV kwartale 2022 r.

Przedsiębiorstwa z branży spożywczej będą mogły również ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej. Nowy instrument BGK pn. Kredyt ekologiczny działać będzie na podobnych zasadach, co wspomniany wyżej Kredyt technologiczny. Dotacja unijna pokrywać będzie spłatę części kapitału kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na takie przedsięwzięcia jak np. termomodernizacja hal produkcyjnych czy instalacje OZE. Wsparcie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Warto podkreślić, że z Kredytu ekologicznego będą mogły skorzystać także większe firmy spoza kategorii MŚP, jednak zatrudniające mniej niż 3000 pracowników. Start konkursu planuje się na I kwartał 2023 r.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z dostępnych programów dotacyjnych. Konsultacja jest bezpłatna.

Magdalena Jesiołowska (Koordynator Działu Doradców), nr tel. 539 199 898, e-mail dotacje@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy