• (61) 226 13 40

Piotr Szablewski

Koordynator projektów UE

Ukończył Politechnikę Łódzką na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Z dofinansowaniami UE zawodowo związany jest od początku 2016 roku. W ciągu tych lat współpracował z wieloma przedsiębiorcami w zakresie opracowywania biznesplanów, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, modeli biznesowych, strategii rozwoju internacjonalizacji, map drogowych i wielu innych. Wraz z Klientami sporządził kilkadziesiąt wniosków aplikacyjnych optymalnych pod kątem wymagań formalnych oraz merytorycznych dla praktycznie wszystkich działań funduszowych dostępnych w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Pracę w ECDF Dotacje rozpoczął z początkiem roku 2023 na stanowisku Koordynatora Projektów UE. Profesjonalnie doradza przedsiębiorcom planującym pozyskanie dotacji w ramach funduszy UE.

Poza pracą kieruje się dewizą „wszystko można osiągnąć, tylko trzeba chcieć”.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.