• (61) 226 13 40

Piotr Szablewski

Koordynator projektów UE

Ukończył Politechnikę Łódzką na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Z dofinansowaniami UE zawodowo związany jest od początku 2016 roku. W ciągu tych lat współpracował z wieloma przedsiębiorcami w zakresie opracowywania biznesplanów, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, modeli biznesowych, strategii rozwoju internacjonalizacji, map drogowych i wielu innych. Wraz z Klientami sporządził kilkadziesiąt wniosków aplikacyjnych optymalnych pod kątem wymagań formalnych oraz merytorycznych dla praktycznie wszystkich działań funduszowych dostępnych w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Pracę w ECDF Dotacje rozpoczął z początkiem roku 2023 na stanowisku Koordynatora Projektów UE. Profesjonalnie doradza przedsiębiorcom planującym pozyskanie dotacji w ramach funduszy UE.

Poza pracą kieruje się dewizą „wszystko można osiągnąć, tylko trzeba chcieć”.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
  • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl