• (61) 226 13 40

Julia Kłosowska

Specjalista ds. realizacji projektów UE

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach politologia i stosunki międzynarodowe oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku polityka społeczna. Specjalistka ds. realizacji projektów UE z doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi i badawczo-rozwojowymi współfinansowanymi ze środków unijnych. Z Działem Realizacji Projektów UE ECDF Dotacje związana od 2016 roku. Certyfikowana Moderatorka Design Thinking. Wspiera przedsiębiorców w skutecznej realizacji projektów dzięki umiejętnościom kompleksowego rozwiązywania problemów, szybkiego uczenia się oraz kompetencji myślenia krytycznego.  

Interesuję się zwinnymi metodykami zarządzania projektami, kulturą innowacji, projektowaniem opartym o Design Thinking oraz analizą globalnych trendów społeczno-gospodarczych.

Koszyk na zakupy