Wyzwanie na 2020 rok? Pozyskanie dotacji!

Obecna perspektywa 2014-2020 co prawda się kończy, jednak 2020 rok to niejako „wysyp” konkursów i możliwości pozyskania dotacji. Tylko w zatwierdzonym Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na przedsiębiorstwa czeka ponad 3 mld PLN. Dostępne są też granty dla Spółek z Polski Wschodniej i liczne konkursy regionalne. W dostępnych harmonogramach konkursów każda firma znajdzie odpowiedni dla siebie.

Rok 2020 to ostatni dzwonek, żeby skorzystać z perspektywy unijnej 2014-2020. Budżet przeznaczony na projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne czy eksportowe jest imponująco wysoki, a analizując harmonogramy i budżety konkursów na 2020 rok można stwierdzić, że jeszcze wiele przedsiębiorców może skorzystać w tym roku z dofinansowania.

Może to być ostatnia szansa, aby aplikować o fundusze zanim wyczerpią się środki finansowe poszczególnych Instytucji. W związku z tym – Przedsiębiorco! Nie czekaj i zainwestuj w rozwój swojej firmy.

Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Od początku obecnie trwającej perspektywy, konkursy na projekty inwestycyjne cieszą się dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorców nie dziwi już fakt, że ich inwestycja odznaczać się musi wysokim stopniem innowacyjności, a autorskie rozwiązania mają szansę na otrzymanie kilkumilionowego dofinansowania.

Badania na rynek (POIR 3.2.1)

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy na rynek chcą wdrożyć innowacyjne produkty lub innowacyjny proces technologiczny w firmie. Innowacje te muszą być wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Sfinansować można m.in. zakup maszyn, nieruchomości, budowę linii produkcyjnej, eksperymentalne prace rozwojowe oraz wiele innych rozwiązań pomocnych we wdrożeniu nowych produktów.

Przewidywany budżet to 750 mln PLN. Termin naboru wniosków: od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.

Kredyt na innowacje technologiczne (POIR 3.2.2)

Jeśli potrzebujesz środków na zakup maszyn i urządzeń, budowę nowej hali lub linii produkcyjnej, jest to odpowiedni dla Ciebie konkurs. Jednakże pamiętać, że projekt polegać musi na wdrożeniu wypracowanej w ramach prac B+R (własnych lub zakupionych) innowacyjnej technologii, pozwalającej na wytworzenie nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług.

Konkurs podzielony jest na dwie rundy. Runda I trwa od 15 października i zakończy się 23 kwietnia 2020 r. Natomiast Runda II trwać będzie od 24 września do 30 grudnia 2020 r. W każdej rundzie alokacja wynosi 350 mln PLN.

Design dla przedsiębiorców (POIR 2.3.5)

Celem konkursu jest przede wszystkim sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi. Uzupełnieniem prac projektowych może być inwestycja w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne niezbędne do wdrożenia opracowanych w ramach procesu projektowego rozwiązań. W 2020 roku konkurs dedykowany będzie projektom na rzecz dostępności.

Termin naboru wniosków: od lipca 2020 r. do września 2020 r. Wielkość budżetu zostanie określona w późniejszym terminie.

Bony na innowacje dla MŚP (POIR 2.3.2)

Konkurs ten podzielony jest na dwa etapy. Etap 1 – usługowy – skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcą sfinansować zakup usługi od jednostki naukowej, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Nabór wniosków trwa od marca 2019 i zakończy się 28 maja 2020 r. Planowany budżet to 50 mln PLN.

Etap 2 to etap inwestycyjny – polegający na zakupie maszyn i urządzeń wraz z oprogramowaniem, związanych z wdrożeniem powstałej podczas badań w pierwszym etapie konkursu innowacji technologicznej. Nabór wniosków trwa od kwietnia 2019 roku i zakończy się 7 lipca 2020 r. Planowany budżet to 20 mln PLN.

Fundusze Norweskie

Programem wartym uwagi jest Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). Program zakłada nabór wniosków w trzech obszarach tematycznych. Szerzej na temat tego konkursu w odrębnym artykule.

Dotacje na badania i rozwój

Równolegle do konkursów inwestycyjnych trwać będą nabory na projekty badawcze.

Szybka ścieżka (POIR 1.1.1)

Jest to konkurs skierowany do przedsiębiorstw sektora MŚP i dużych, a także konsorcjów przedsiębiorstw (w tym z jednostkami naukowymi). Pozyskane środki przeznaczyć można przede wszystkim na wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Jest to konkurs przeznaczony dla wszystkich województw z wyjątkiem Mazowsza.

Termin naboru wniosków dla dużych przedsiębiorstw: od lutego 2020 do kwietnia 2020 r. oraz w sierpniu.

Nabory wniosków dla MŚP: od kwietnia do czerwca 2020 r. oraz od sierpnia do września 2020 r.

Zaplanowany budżet to aż 1200 mln PLN.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (POIR 2.1)

W ramach tego konkursu przeznaczone jest aż 350 mln PLN. Dofinansowanie skierowane jest na działania z zakresu tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych. W ramach projektu sfinansować można zakup infrastruktury B+R, niezbędnej do realizacji agendy badawczej.

Terminy naboru wniosków: od 14 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r.

Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych

Budowanie przewag konkurencyjnych nie jest możliwe bez podejmowania działań mających na celu promocję własnej marki produktowej. Możliwość dofinansowania daje konkurs Go to brand (POIR 3.3.3). W ramach tego konkursu przedsiębiorstwa MŚP, działające na terenie Polski mają możliwość pozyskania do 85% dofinansowania na uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych.

Termin naboru wniosków: od 11 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r. Budżet przewidziany w konkursie to 300 mln PLN.

Dotacje na wydatki związane z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE

Ciekawy w 2020 roku jest konkurs POIR 2.3.6 Granty na Eurogranty (trwać będzie od stycznia 2020 do stycznia 2021 r.). Możliwe będzie sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Projekt może dotyczyć m.in. sfinansowania kosztów usługi doradczej.

Budżet konkursu to 5 mln PLN. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100%.

Rok 2020 to szansa na dofinansowanie w wielu konkursach. Nie sposób ich wyliczyć, a każda firma nie musi znać ich wszystkich. Natomiast Eksperci ECDF Dotacje mają wiedzę na temat każdego konkursu zaplanowanego na ten rok – i z przyjemnością wesprą w pozyskaniu dotacji. Warto to zrobić wspólnie – wszak według magazynu Fundusze Europejskiej, w rankingu za 2018 rok znajdujemy się w pierwszej trójce najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce.

Tak więc z miłą chęcią spotkamy się, żeby dopasować najkorzystniejszy konkurs do Twoich potrzeb tak, aby pozyskać dofinansowanie na Twój pomysł.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, czy też wątpliwości to zapraszamy do kontaktu. Rozmowa, a w konsekwencji wspólna analiza pomysłu przełożą się na dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci dofinansowania. Działajmy!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy