Wsparcie w realizacji projektów w ramach Funduszy norweskich

Według danych Międzynarodowej Organizacji Finansowej (IFC) oraz Banku Światowego Norwegia zajmuje siódme miejsce na świecie pod względem warunków sprzyjających tworzeniu biznesu. Budowanie relacji biznesowych w Norwegii jest bezpieczne i stosunkowo proste. W ofercie licznych konkursów pozwalających sfinansować polskim przedsiębiorcom swoje pomysły pojawiła się ciekawa propozycja umożliwiająca pozyskanie dofinansowania na projekt w trzech obszarach tematycznych. Dodatkowo, realizowany będzie Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła nabór wniosków w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Wnioski można składać od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. Program realizowany jest przy wykorzystaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF). Budżet programu to 93 mln EUR.

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi. Partnerstwo i współpraca z podmiotem norweskim jest czynnikiem gwarantującym sukces.

Fundusze Norweskie – dla kogo?

W ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zaplanowane są 3 nabory dla wskazanych poniżej obszarów.

Technologie przyjazne środowisku (Green Industry Innovation)

Obszar ten traktowany jest jako priorytetowy biorąc pod uwagę budżet, jaki jest przeznaczony na projekty mające na celu wsparcie technologii przyjaznych środowisku. Alokacja wynosi aż 50 mln EUR.

Przygotowując projekt musimy mieć na uwadze aspekt nowości planowanego do wdrożenia rozwiązania. Oznacza to wdrożenie nowego procesu, czy też produktu w firmie lub znacząca modyfikacja dotychczasowego procesu lub produktu. Założeniem projektów w tym obszarze jest wdrożenie technologii mającej na celu zmniejszenie zużycia energii lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery czy też zmniejszenie ilości odpadów.

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (Blue Growth)

Podstawowym elementem jest wdrożenie innowacyjnego procesu, produktu lub usługi w obszarze wód śródlądowych i morskich. Budżet na projekty w tym obszarze to 10 mln EUR. Dodatkowym elementem gwarantującym sukces będą rozwiązania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód śródlądowych i morskich.

Technologie poprawiające jakość życia (Welfare Technologies)

Na projekty składane w ramach tego obszaru przeznaczone jest 18,7 mln EUR. Rozwiązania mają posiadać aspekt innowacyjny – należy jednak zaznaczyć, że jest to inna specyfika projektów.

Z jednej strony celem jest rozwój ekonomiczny podmiotu starającego się o dofinansowanie, a z drugiej strony wymogiem jest, aby w ramach projektu przedsiębiorca opracował produkt, który będzie skierowany do najbardziej wrażliwych grup społecznych poprzez rozwiązania technologiczne, w tym w szczególności dla osób starszych. Produkt musi być odpowiedzią na potrzeby końcowego użytkownika.

W ramach projektu będzie można sfinansować cały proces przygotowania tego produktu, włącznie z przetestowaniem go na użytkownikach końcowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet (budżet 15 mln EUR). Projekty muszą dotyczyć jednego z wyżej wymienionych obszarów.

Jest to instrument przeznaczony dla przedsiębiorczych kobiet, czyli dla kobiet, które prowadzą działalność gospodarcza albo dla takich podmiotów, w których kobiety podejmują decyzje biznesowe w firmie. Dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu wdrożenie innowacji.

W tym schemacie możliwe będzie otrzymanie wsparcia finansowego na tzw. mentoring dla kobiet, który umożliwi rynkowy sukces poprzez przezwyciężenie ewentualnych trudności związanych m.in. ze specyfiką konkretnej branży, w której firma funkcjonuje.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Rodzaje możliwych wydatków zależą w dużej mierze od danego obszaru, w ramach którego zostanie złożony projekt. We wszystkich 3 obszarach tematycznych, w tym schemacie grantów przeznaczonych dla kobiet, skorzystać można z dofinansowania m.in. na:

  • nowe środki trwałe,
  • roboty i materiały budowlane,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • doradztwo,
  • zagraniczne podróże służbowe.

Dodatkowo przedsiębiorcy, składający projekty we wszystkich obszarach (z wyłączeniem schematu dla przedsiębiorczych kobiet), sfinansować mogą testowanie, certyfikację produktu, ewentualne prace rozwojowe niezbędne do wdrożenia.

Ciekawym wydatkiem kwalifikowalnym jest koszt dodatkowego zabezpieczenia umowy. Dofinansowane są również usługi mentoringu – jednakże wyłącznie w schemacie dla przedsiębiorczych kobiet.

Partnerstwo z podmiotem norweskim

Analiza dostępnych dokumentów, jak i informacji przedstawianych na szkoleniach dotyczących Funduszy Norweskich pokazuje, że projekty z partnerem norweskim zwiększają szanse dofinansowania.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania programu będzie współpraca w zakresie innowacji i wymiany wiedzy pomiędzy polskimi a norweskimi przedsiębiorstwami oraz jednostkami badawczymi. Jako szczególną formę partnerstwa PARP wskazuje np. zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. W I kwartale 2020 r. planowane są warsztaty i spotkania z norweskimi mentorkami dla kobiet.

Jak znaleźć partnera?

W pierwszej kolejności należy po prostu przejrzeć swoją sieć kontaktów. Pomyśleć, w jakich targach, wydarzeniach branżowych brało się udział i przypomnieć sobie, czy wśród własnych partnerów, ale także wśród innych partnerów biznesowych, nie posiadamy firmy gotowej do podjęcia współpracy w ramach projektu.

Jednym z najważniejszych podmiotów wspierających budowanie relacji między podmiotami polskimi a norweskimi jest agencja rządowa Innovation Norway. Podmiot ten wspiera polskie przedsiębiorstwa przede wszystkim w poszukiwaniu partnerów z Norwegii.

W ramach Norway Grants 2009-2014 pod nazwą „Green Industry Innovation Programme Poland” z dofinansowania skorzystało wiele firm z Polski m.in. firma INTEMO S.A., która sfinansowała instalację fotowoltaiczną w technologii Smart Wire. Linia technologiczna do produkcji paliwa RDF z opon samochodowych wdrożona została przez firmę Vinderen Sp. z o.o., dzięki pozyskanym środkom unijnym. Inny przykład to projekt firmy Wtór-Steel sp. z o.o., który polegał na wdrożeniu przyjaznej środowisku technologii odzysku metali.

Jeżeli masz pomysł na wdrożenie produktu, czy też technologii wpisującej się jeden z trzech wymienionych wyżej obszarów, nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania związane z grantami.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy