Wsparcie dla przedsiębiorców - Skutki Brexitu

Skutki gospodarcze brexitu dla polskich firm

Wielka Brytania jest dla Polski jednym z ważniejszych partnerów w handlu zagranicznym. Brexit spowodował wiele niekorzystnych skutków dla polskich przedsiębiorców w związku z obowiązującymi od początku 2021 r. nowymi regulacjami w obszarze wymiany handlowej. W celu minimalizacji tych negatywnych skutków uruchomiono Program Re_Open UK, gwarantujący bezzwrotne wsparcie dotacyjne dla firm poszkodowanych przez wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W artykule opisano jakie są obecnie główne bariery w relacjach handlowych ze Zjednoczonym Królestwem oraz na jaką pomoc będą mogli liczyć przedsiębiorcy w ramach Programu Re_Open UK.

Handel zagraniczny Polski z Wielką Brytanią

Wielka Brytania od wielu lat należy do głównych partnerów w polskim handlu zagranicznym. Według danych GUS, w latach 2019 i 2020 Zjednoczone Królestwo było dla Polski trzecim partnerem w eksporcie. Do Wielkiej Brytanii eksportujemy głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego oraz artykuły rolno-spożywcze. Zjednoczone Królestwo odgrywa także istotną rolę w międzynarodowej wymianie polskich usług. Jak wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2020 r. polsko-brytyjskie relacje handlowe w tym obszarze pozostały na drugim miejscu zarówno w eksporcie (8,5% całości eksportu), jak i w imporcie (9,3% całości importu).

Wpływ brexitu na polsko-brytyjskie relacje handlowe

Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i zakończeniu tzw. okresu przejściowego na koniec 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje zawarte w Umowie o handlu i współpracy między UE i Zjednoczonym Królestwem. Regulacje te nakładają dodatkowe obciążenia administracyjne i formalne na polsko-brytyjską wymianę handlową. W ten sposób brexit dla wielu tysięcy polskich firm spowolnił i osłabił możliwość rozwoju relacji handlowych z podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa. Jak wskazują eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, istotne straty w relacjach biznesowych z Wielką Brytanią notują przede wszystkim branże: logistyczna, spożywcza, kosmetyczna oraz meblarska.

Na podstawie wyników przeprowadzonego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną badania pn. „Diagnoza potrzeb przedsiębiorstw w związku z mitygowaniem skutków brexit” określono największe bariery w obecnych relacjach handlowych z podmiotami gospodarczymi ze Zjednoczonego Królestwa. Należą do nich w szczególności: powrót do kontroli celnych, konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przewozowej i deklaracji pochodzenia produktu oraz wzrost kosztów obsługi administracyjnej ruchu towarowego w wyniku wprowadzenia dokumentów transportowych, certyfikatów technicznych czy sanitarnych.

Re_Open UK – wsparcie dla polskich firm dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zaplanowano uruchomienie dodatkowych środków pomocy publicznej z rezerwy pobrexitowej. W Polsce środki te dystrybuowane będą w ramach Programu Re_Open UK, którego operatorem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji o wartości do 500 tys. euro. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na m.in.:
– udział w międzynarodowych imprezach targowych,
– inwestycje podejmowane w celu poszerzenia dotychczasowej oferty,
– adaptację do nowych uwarunkowań wymiany handlowej z Wielką Brytanią.

Więcej o Programie Re_Open UK i planowanym zakresie wsparcia przeczytasz w naszym artykule. Co istotne, z pomocy będą mogły skorzystać zarówno MŚP, jak i duże firmy. Obecny nabór potrwa do 26 sierpnia br. Kolejne konkursy zaplanowano na początek 2023 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Programie Re_Open UK? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń do Konsultanta Tomasza Szczepaniaka pod nr tel. 539 190 367.

Artykuł opracowano na podstawie Programu Re_Open UK oraz jego oficjalnego portalu internetowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy