Nasza oferta

 • Trzy warianty wsparcia
 • Opiekun projektu
 • Wsparcie w przeprowadzeniu procedur związanych z zakupami w projekcie
 • Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej
 • Kontrola projektu
 • Specjalistyczne wsparcie
 • Kontakt z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi
 • Trzy warianty wsparcia

  W zależności od Twoich potrzeb, możemy zaoferować trzy warianty wsparcia.

  • Zarządzanie projektem, w którym to my kompleksowo zarządzamy realizacją projektu w Twojej firmie. 
  • Rozliczanie projektu, w którym udzielamy Tobie wsparcia na etapie realizacji projektu, którym Ty zarządzasz. 
  • Godziny eksperckie, w trakcie których możesz skonsultować się z nami w sprawie zarządzania i rozliczania projektu.
  Wróć do listy

  Opiekun projektu

  Nie musisz już delegować pracowników ani zatrudniać nowych osób do zarządzania projektem. W ECDF Dotacje każdy projekt ma przydzielonego opiekuna, który czuwa nad poprawną realizacją Twojego projektu. Dzięki temu Ty i Twoi pracownicy możecie skupić się na kluczowych zadaniach biznesowych Twojej firmy.

  Wróć do listy

  Wsparcie w przeprowadzeniu procedur związanych z zakupami w projekcie

  Doradzamy jak przeprowadzić szacowanie rynku, sporządzamy zapytania ofertowe, weryfikujemy zgodność ofert z wytycznymi, doradzamy w prawidłowym wyborze wykonawców przedmiotu zamówienia oraz pilnujemy terminowości realizacji umów z wykonawcami. Kompleksowo zajmujemy się kwestiami publikacji zapytań ofertowych i obsługi Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

  Wróć do listy

  Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej

  Zajmujemy się kompletowaniem dokumentacji rozliczeniowej, przygotowujemy wzory opisów faktur, sporządzamy wymagane oświadczenia, zestawienia i wnioski o płatność, co skraca termin  oczekiwania na płatności refundacyjne. Prowadzimy skuteczną korespondencję z Instytucjami przyznającymi dofinansowanie, przygotowując odpowiednie wnioski i pisma.

  Wróć do listy

  Kontrola projektu

  Przygotowujemy każdy projekt do kontroli, bierzemy czynny udział w kontroli i odpowiadamy na pytania Zespołu kontrolującego. Dla nas kontrole projektów to codzienności, nasze doświadczenie zminimalizuje Twój stres.

  Wróć do listy

  Specjalistyczne wsparcie

  Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami. Znamy się na przepisach krajowych i unijnych dotyczących funduszy unijnych i wiemy, jak interpretować zapisy w umowie o dofinansowanie. Mamy doświadczenie w wyborze dostawców i przygotowywaniu wniosków o płatność. Wspieramy naszych klientów w procesie aneksowania umów oraz kontroli i monitoringu, zarówno w okresie realizacji projektu, jak i w okresie trwałości.

  Wróć do listy

  Kontakt z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi

  Realizacja projektu oznacza nieustanną konieczność kontaktu z instytucjami i urzędami. Dzięki setkom zrealizowanych projektów, mamy wypracowane ścieżki kontaktowe z instytucjami i urzędami na terenie całego kraju. Korzystasz nie tylko na ograniczeniu ilości rozmów telefonicznych związanych z projektem, ale też na sprawniejszym załatwianiu spraw i formalności.

  Wróć do listy