Nasza oferta

 • Identyfikacja potrzeb
 • Wybór źródła finansowania
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie
 • Identyfikacja potrzeb

  Wspólnie z Tobą określamy potrzeby firmy. Chcesz kupić nową maszynę, aby zwiększyć efektywność produkcji, poszerzyć ofertę o innowacyjne produkty czy zbudować nową halę produkcyjną? Myślisz o prowadzeniu badań, które rozwiną Twój produkt lub usługę? Na tym etapie ustalamy, czego oczekujesz i co trzeba zrobić, aby osiągnąć Twój cel.

  Wróć do listy

  Wybór źródła finansowania

  Analizujemy dostępne programy pomocowe z Unii Europejskiej. Szukamy dostępnych dla Ciebie źródeł finansowania i oceniamy szanse Twojej firmy na zdobycie wsparcia. Na tym etapie powiemy, z jakich programów możesz skorzystać, ile środków zdobyć oraz kiedy mógłbyś otrzymać dotację. Wiemy też, co warto zrobić, aby zwiększyć szansę na zdobycie dofinansowania – doradzimy, jakie zmiany warto wprowadzić, by osiągnąć sukces.

  Wróć do listy

  Opracowanie dokumentacji projektowej

  Przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną. Otrzymasz od nas wszystkie dokumenty gotowe do złożenia w instytucji udzielającej wsparcia. Pomożemy też w pilnowania terminów oraz poprawności formalnej i merytorycznej wniosku. Jeśli okaże się, że złożone dokumenty wymagają korekt lub uzupełnień – zajmiemy się tym.

  Wróć do listy

  Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie

  Kiedy Twój projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, podpisujesz umowę o dofinansowanie na realizację Twojej inwestycji z instytucją finansującą, co wymaga przedłożenia kolejnych dokumentów i zaświadczeń. Od sprawności ich dostarczenia zależy to, kiedy podpiszesz umowę, a – tym samym – jak szybko dostaniesz pieniądze. Na tym etapie reprezentujemy Twoją firmę przed instytucją finansującą.

  Wróć do listy