Kredyt ekologiczny - Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Kredyt ekologiczny – nowy instrument wsparcia efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w czerwcu 2023 r. uruchomiony zostanie otwarty nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych – tzw. Kredyt Ekologiczny. Celem tego instrumentu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach.

Kredyt ekologiczny – na co?

Kredyt Ekologiczny będzie mógł zostać przeznaczony na przedsięwzięcia związane z szerokorozumianą energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Inwestycje będą mogły dotyczyć w szczególności modernizacji infrastruktury (linii technologicznych, budynków) oraz zakupu lub modernizacji instalacji OZE w celu znaczącej redukcji zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie. Wspierane będą także przedsięwzięcia obejmujące wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, które w powiązaniu ze zmianą procesów pozwolą na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

Przykłady inwestycji:

  • termomodernizacja budynków,
  • instalacje OZE,
  • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
  • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
  • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.

Kredyt ekologiczny – dla kogo?

Instrument będzie dedykowany podmiotom z sektora MŚP oraz większym podmiotom typu small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników).

Forma wsparcia w ramach Kredytu ekologicznego

Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Forma wsparcia będzie więc analogiczna jak w przypadku popularnego Kredytu technologicznego. Udział dotacji UE obliczany będzie prawdopodobnie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie 70% kosztów netto inwestycji. Wartość procentowa dofinansowania uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji.

Jak się przygotować, aby skutecznie pozyskać dotację?

Realizacja przedsięwzięcia będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Warto więc już teraz nawiązać współpracę z profesjonalnym wykonawcą i zadbać, aby do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu była już gotowa. Warto również zwrócić uwagę, że warunkiem dostępu w ramach planowanego naboru będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.

Warto również zwrócić uwagę, że decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. W tym przypadku również warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych

Kredyt ekologiczny – kiedy nabór?

Start naboru na Kredyt Ekologiczny planowany jest na początek czerwca 2023 r. Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instrument będzie wdrażany w ramach działań zaplanowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Kontakt

Bezpłatna konsultacja dla przedsiębiorstw planujących inwestycje o wartości min. 2 mln PLN netto.

Michał Kmieciak, m.kmieciak@ecdf.pl, nr tel. 734 107 266.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy