Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - polskie regiony górnicze

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – harmonogram naborów na 2023

Wiosną ruszają pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe dostępne będą dla firm zlokalizowanych w regionach węglowych w województwach: śląskim, dolnośląskim, łódzkim, małopolskim oraz wielkopolskim. W artykule zaprezentowano ramowy harmonogram naborów oraz podstawowe założenia poszczególnych programów wsparcia.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (dalej: fundusz) to nowy instrument Polityki Spójności UE, którego celem jest łagodzenie skutków działań transformacyjnych w regionach węglowych. Społeczna, gospodarcza i środowiskowa transformacja związana z procesem zakończenia wydobycia węgla wymaga szerokiego wsparcia z udziałem środków publicznych. W ramach funduszu udzielane będą m.in. bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach okołogórniczych. W odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych, w ramach funduszu dotacje będą dostępne dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji. W ostatnich dniach poznaliśmy szczegółowy harmonogram planowanych na ten rok naborów.

Województwo śląskie

Województwo śląskie to największy beneficjent funduszu w Polsce. Ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty z całego województwa, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego. Na 2023 r. zaplanowano 2 nabory otwarte w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinwestycje) – dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na duże inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją. Minimalna wartość dofinansowania 5 mln PLN. Alokacja 400 mln PLN. Termin od 16 maja do 14 czerwca 2023 r.
  • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje) – dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na małe inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją. Minimalna wartość dofinansowania 500 tys. PLN. Alokacja 178 mln PLN. Pomoc de minimis. Termin od września do października 2023 r.

Województwo dolnośląskie

W województwie dolnośląskim fundusz będzie dostępny dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w subregionie wałbrzyskim. Na 2023 r. zaplanowano 1 nabór otwarty w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Inwestycje MŚP – dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na projekty inwestycyjne o wartości powyżej 850 tys. PLN netto przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstw, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub oprogramowania. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy. Alokacja 140 mln PLN. Nabór wniosków od 5 lipca do 4 sierpnia 2023 r.

Województwo łódzkie

W województwie łódzkim o wsparcie z funduszu będą mogły ubiegać się firmy z obszaru górniczo-energetycznego w okręgu piotrkowsko-bełchatowskim. Na 2023 r. zaplanowano 2 nabory otwarte w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Gospodarka w transformacji (inwestycje) – dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne, wdrażające technologie Przemysłu 4.0, poprawiające efektywność energetyczną. Alokacja 80 mln PLN. Nabór od czerwca do sierpnia 2023 r.
  • Gospodarka w transformacji (innowacje) – dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP i dużych przedsiębiorstw na wdrożenie innowacji, wyników prac badawczo-rozwojowych. Alokacja 80 mln PLN. Nabór od grudnia 2023 r. do stycznia 2024 r.

Województwo małopolskie

Z funduszu będą mogły skorzystać podmioty prowadzące działalność w regionie Małopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, olkuski, chrzanowski). Na 2023 r. zaplanowano 1 nabór otwarty w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – dofinansowanie bezzwrotne dla przedsiębiorstw na inwestycje rozwojowe, środowiskowe. Alokacja 140 mln PLN. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu 2023 r.

Województwo wielkopolskie

W województwie wielkopolskim ze wsparcia w ramach funduszu będą mogły skorzystać firmy zlokalizowane w Wielkopolsce Wschodniej (m. Konin, powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki). Na 2023 r. zaplanowano 1 nabór otwarty w trybie konkursowym dla przedsiębiorców:

  • Wsparcie inwestycji w MŚP – dofinansowanie bezzwrotne dla MŚP na projekty inwestycyjne związane z zakupem maszyn i urządzeń, automatyzacją/robotyzacją, cyfryzacją. Alokacja 112 mln PLN. Nabór wniosków od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Pozyskaj dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców z regionów okołogórniczych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Na koniec warto jeszcze raz podkreślić, że programy z funduszu nie wymagają wdrażania w ramach projektu innowacyjnych rozwiązań, co stanowi ciekawą i atrakcyjną alternatywę dla konkursów z krajowego Programu FENG oraz innych naborów z Programów regionalnych.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy