ECDF realizuje kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

ECDF realizuje kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Beneficjent ECDF DOTACJE Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt pn.:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy ECDF DOTACJE Sp. z o.o. sp.k.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.4

 

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 99 183,93 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 99 183,93 PLN 
Projekt realizowany w okresie 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.