• (61) 226 13 40
Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP

01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji (Podkarpacie)

Działanie 01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji to instrument oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje firm zlokalizowanych w przygranicznych gminach województwa podkarpackiego.

01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność na przygranicznej, wschodniej części województwa podkarpackiego (Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica).

01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji – na co?

Na inwestycje przedsiębiorstw, w tym m.in. inwestycje dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych, rozbudowy zakładów, dywersyfikacji oferty, zmiany procesów produkcji.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, oprogramowania.

Jakie są kluczowe wymagania?

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie przygranicznego obszaru funkcjonalnego (wykaz gmin powyżej) w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru (tj. od 27 kwietnia 2022 r.).

Lokalizacja inwestycji na ww. obszarze.

Realizacja inwestycji najpóźniej do 31 marca 2025 r.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość inwestycji: 3 mln PLN netto.

01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 31 maja do 14 lipca 2023 r.

Preferencje

  • wprowadzenie innowacji w skali kraju/świata
  • wdrożenie rozwiązań proekologicznych
  • zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja, jakość życia: turystyka, żywność, usługi medyczne, energia przyjazna środowisku)
  • przynależność do klastra i/lub podmiotów branżowych

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 01.03 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy