• (61) 226 13 40
Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (Polska Wschodnia)

Działanie 1.1.2a. 'Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej' to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na dalszy rozwój działalności startupów, które ukończyły pomyślnie program inkubacji w Platformach startowych.

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu – dla kogo?

Dla startupów z makroregionu Polski Wschodniej, które pomyślnie zakończyły program inkubacji w ramach programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu – na co?

Na rozwój działalności i wejście z produktem/usługą na rynek i pierwszą sprzedaż.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności: wynagrodzenia, usługi doradcze, koszty inwestycyjne (maszyny i urządzenia, oprogramowanie), koszty działań marketingowych i promocyjnych.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Siedziba wnioskodawcy znajduje się w jednym z województw na terytorium makroregionu Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).
  • Pomyślne zakończenie inkubacji w Platformie startowej. Posiadanie Raportu z inkubacji. Dysponowanie MVP oraz zweryfikowanym modelem biznesowym.
  • Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej przynajmniej na skalę krajową.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie 85% kosztów netto projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 600 tys. PLN.

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 10 października 2024 r. do 16 stycznia 2025 r.

Preferencje

  • innowacja produktowa na poziomie powyżej kraju
  • projekt przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki
  • posiadanie partnerów biznesowych wspierających proces wdrożenia modelu biznesowego
  • projekty realizowane na obszarze tzw. OSI tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.1.2a. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 600 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.