• (61) 226 13 40
Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów (Polska Wschodnia)

Działanie 1.1.2a. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferujący wsparcie dotacyjne na dalszy rozwój działalności startupów, które ukończyły pomyślnie program inkubacji w Platformach startowych.

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów – dla kogo?

Dla startupów z makroregionu Polski Wschodniej, które pomyślnie zakończyły program inkubacji w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów POPW 2014-2020.

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów – na co?

Na rozwój działalności i wejście z produktem/usługą na rynek i pierwszą sprzedaż.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności: wynagrodzenia, usługi doradcze, koszty inwestycyjne (maszyny i urządzenia, oprogramowanie), koszty działań marketingowych i promocyjnych.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej.

Pomyślne zakończenie inkubacji w Platformie startowej. Posiadanie Raportu z inkubacji wystawionego w ramach poddziałania 1.1.1 POPW. Dysponowanie MVP oraz zweryfikowanym modelem biznesowym.

Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej przynajmniej na skalę krajową.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie 85% kosztów netto projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 600 tys. PLN netto.

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 5 września do 31 października 2023 r.

Preferencje

  • innowacja produktowa na poziomie powyżej kraju
  • posiadanie partnerów biznesowych wspierających proces wdrożenia modelu biznesowego
  • projekty realizowane na obszarze tzw. OSI tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.1.2a. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 600 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy