• (61) 226 13 40
1.2 Wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa

1.2 Wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa (ŚWIĘTOKRZYSKIE)

Działanie ‘1.2 Wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację prac badawczo-rozwojowych w firmach z województwa świętokrzyskiego.

1.2 Wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa świętokrzyskiego.

Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP.

1.2 Wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa – na co?

Na projekty obejmujące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu/linii pilotażowej, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • realizacja projektu na terenie województwa świętokrzyskiego
  • projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali regionalnej
  • wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia wpisujące się w zakres Inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego lub obszary zidentyfikowane w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (sektor metalowo-odlewniczy; zasobooszczędne budownictwo; turystyka zdrowotna i prozdrowotna; nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze; technologie informacyjno-telekomunikacyjne; zrównoważony rozwój energetyczny; branża targowo-kongresowa)

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

Preferencje

  • preferowane będą projekty z udziałem organizacji badawczych, uczelni wyższych i organizacji  pozarządowych

1.2 Wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 26 sierpnia do 7 października 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.2 Wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.