• (61) 226 13 40
01.09 Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju

01.09 Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju (warmińsko-mazurskie)

Działanie ‘01.09 Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla młodych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie powiatów przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

01.09 Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju – dla kogo?

Dla firm w początkowej fazie rozwoju rozwijających działalność gospodarczą na terenie powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

01.09 Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju – na co?

Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj. wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • lokalizacja projektu na terenie powiatów przygranicznych
  • wdrożenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali przedsiębiorstwa

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji oraz do 85% kosztów netto usług doradczych/rozwojowych.

Preferencje

  • wpływ projektu na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji (Drewno i meblarstwo; Żywność wysokiej jakości; Zdrowe życie; Ekonomia wody)
  • wdrożenie usług lub produktów przyczyniających się do zwiększenia równości, włączenia społecznego, niedyskryminacji

01.09 Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 do 30 sierpnia 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania ‘01.09 Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju’ zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 500 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.