• (61) 226 13 40
1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów

1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów (wielkopolskie)

Działanie ‘1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R’ to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na innowacje w firmach z woj. wielkopolskiego.

1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa wielkopolskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP (wsparcie dla firm spoza sektora MŚP jest dopuszczalne w przypadku realizacji inwestycji B+R opartych ściśle na uzasadnionej planem biznesowym współpracy z podmiotami sektora MŚP).

1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów – na co?

Na kompleksowe projekty skupiające się na opracowywaniu innowacji (B+R).

W ramach naboru możliwe będzie dofinansowanie modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym jeden z modułów: prace B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny.

Dodatkowo możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na następujące moduły: wdrożenie wyników prac B+R (inwestycja), cyfryzacja (np. zakup i wdrożenie oprogramowania), zielone technologie (np. przestawienie się na model cyrkularny, tj. ograniczenie zużycia zasobów pierwotnych i minimalizacja produkcji odpadów), internacjonalizacja (np. promocja na rynkach zagranicznych wyników prac B+R), kompetencje (doskonalenie kompetencji związanych z pracami B+R pracowników i osób zarządzających). Ponadto automatyzacja i robotyzacja jako element pomocniczy projektu B+R.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na obszarze województwa wielkopolskiego.
  • Realizacja komponentu badawczo-rozwojowego (moduł prace B+R lub infrastruktura B+R).
  • Zgodność przedsięwzięcia z regionalnymi i/lub podregionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (IS) określonymi w RIS 2030 (Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów; Wnętrza przyszłości; Przemysł jutra; Wyspecjalizowane procesy logistyczne; Rozwój oparty na ICT; Nowoczesne technologie medyczne).

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie co do zasady w formie dotacji bezzwrotnej. Wyłącznie w module wdrożeniowym (inwestycyjnym) wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia w module prace B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 9 września do 8 listopada 2024 r.

Preferencje

  • projekty badawczo-rozwojowe zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych
  • ekoinnowacje wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.